baner

Autor: redakcja UMJG

23.5.2022 - 8:23

Ruszają zgłoszenia do JBO 2023!

Rusza Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2023. Podobnie, jak przed rokiem, realizowane projekty będą podzielone na twarde (inwestycyjne), miękkie (prospołeczne, kulturalne, oświatowe, sportowe) a także zielone – przyjazne dla środowiska.

Pula środków na realizację Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 została zwiększona i wynosi 2,8 miliona złotych, z czego 2,25 mln zł przeznacza się na realizację projektów „twardych”, 300 tysięcy na projekty „miękkie”, a 250 tysięcy na projekty „zielone”.

Zgłaszanie projektów do JBO 2023 odbędzie się za pośrednictwem platformy elektronicznej dostępnej na stronie internetowej miasta jbo.jeleniagora.pl w terminie od 9 maja od godziny 8:00 do 23 maja do godziny 12:00. 

Zgłoszenia wniosku może dokonać osoba fizyczna, zamieszkała w Jeleniej Górze, która w dniu składania wniosku ukończyła 16. rok życia lub osoba prawna, mająca siedzibę i działająca na terenie Jeleniej Góry.  Jeden wnioskodawca może zgłosić maksymalnie łącznie 3 propozycje projektów w ramach odrębnie składanych wniosków. 

Do każdego wniosku należy dołączyć listę poparcia (elektroniczną bądź papierową) zawierającą podpisy minimum 50 mieszkańców Jeleniej Góry.

Wartość zgłaszanych projektów w przypadku projektów „twardych” nie może być niższa niż 10 tysięcy oraz wyższy niż 500 tysięcy złotych. W przypadku projektów „miękkich” nie może być wyższa  niż  150 tysięcy, a w przypadku projektów „zielonych” być  wyższa niż  250 tysięcy.

Szczegóły dotyczące są dostępne: jbo.jeleniagora.pl , gdzie znajduje się regulamin. 

W nim zawarte są wszelkie informacje oraz formularze w załącznikach niezbędne do udziału w tegorocznej edycji.

Zdecydujcie o zmianach w naszym mieście!