Rozpoczęła się LVII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry

Autor: redakcja UMJG

23.11.2022 - 9:10

Rozpoczęła się LVII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry

 

 

PORZĄDEK OBRAD
 

1. Otwarcie sesji.
2. Zmiany porządku obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami.
5. Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra – druk nr 555.2022
6. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra na lata 2022-2043 – druk nr 561.2022
7. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta na 2022 rok – druk nr 560.2022
8. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu –
druk nr 562.2022
9. Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry – druk nr 556.2022 (PA.1510.4.2022)
10. Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry – druk nr 557.2022 (PA.1510.9.2022)
11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie sesji.

 

Transmisja na żywo: