Koronawirus.

Autor: redakcja UMJG

2.4.2020 - 14:58

Raport z pandemii – 02.04.2020

To dobra informacja – pierwsza taka od dłuższego czasu. Nie odnotowano w Jeleniej Górze i w powiecie przypadków zachorowań, a stan dwojga osób hospitalizowanych ze względu na infekcję się nie pogorszył.

Ale… na kwarantannie przebywa 828 osób – ta liczba rośnie. Dwadzieścia osób było nieobecnych w miejscu kwarantanny i policja podjęła wobec nich stosowne działania.

Zauważalny jest fakt, że wydawane przepisy tworzone są „na kolanie”, jakby ich autorzy nie wierzyli, że będą przestrzegane, bo nie mają narzędzi, by wdrażane reguły były stosowane. Dla przykładu; obowiązek instalowania aplikacji umożliwiającej policji sprawdzenie obecności osoby w miejscu kwarantanny jest wpisany w obowiązujące prawo. Zdecydowana większość osób tej aplikacji nie zainstalowała, bo przecież nikt nie ma obowiązku posiadania smartfona. Policja więc musi sprawdzać obecność „na piechotę”, chociaż miało być inaczej.

Wdrożono przepis, że w godzinach 10 – 12 wstęp do sklepów spożywczych (dużych) mają osoby starsze, niż 65-letnie. Ale… przestrzeganie tej zasady nie jest sankcjonowane przepisem, żaden klient sklepu nie ma obowiązku mieć przy sobie dokumentów osobistych, żeby kupić marchewkę, więc obsługa sklepów usiłuje namówić Policję państwową, żeby sprawdzała wiek klientów, co z oczywistych powodów nie jest możliwe. Zresztą Policja jest zajęta (niekiedy łącznie ze służbami kryminalnymi) sprawdzaniem osób na kwarantannie – wystawienie kolejnych posterunków przed sklepami nie dość, że byłoby śmieszne, to jest niemożliwe. Podobną niekonsekwencją jest wspomniane w drugim komunikacie zamknięcie parków komunalnych i lasów komunalnych, ale nierozciągnięcie tego rygoru na lasy państwowe, czy parki narodowe.

Na granicy – spokój. Przekroczyło ją w ciągu DOBY 5 Polaków, dwa pojazdy, żaden z obcokrajowców. Cała piątka została skierowana na kwarantannę. Od dziś osoby kierowana na kwarantannę na granicy przez służby SG są wpisywane od razu do elektronicznych rejestrów, więc ta praktyka uszczelnia system kwarantanny.