Radni KO przyjęli dzisiaj stanowisko potępiające nazwanie stadionu w Tarnopolu na Ukrainie imieniem Romana Szuchewycza odpowiedzialnego za mord tysięcy Polaków na Wołyniu. 

Autor: redakcja UMJG

24.3.2021 - 19:30

Radni KO przyjęli dzisiaj stanowisko potępiające nazwanie stadionu w Tarnopolu na Ukrainie imieniem Romana Szuchewycza odpowiedzialnego za mord tysięcy Polaków na Wołyniu. 

Radni KO przyjęli dzisiaj stanowisko potępiające nazwanie stadionu w Tarnopolu na Ukrainie imieniem Romana Szuchewycza odpowiedzialnego za mord tysięcy Polaków na Wołyniu. 

Poniżej treść stanowiska:

 

Mając na uwadze stanowisko polskiej dyplomacji i koncepcję polskiej racji stanu, kreowaną przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości, z przykrością i niepokojem przyjęliśmy informację o decyzji władz Tarnopola o nadaniu imienia Romana Szuchewycza, głównodowodzącego formacją Ukraińskiej Powstańczej Armii tamtejszemu stadionowi. Dla nas Polaków jest to postać splamiona ludobójstwem, udziałem w zbrodniach popełnionych na cywilnych obywatelach Rzeczypospolitej w okresie II wojny światowej, a dramat „rzezi wołyńskiej” jest wyjątkowo tragicznym epizodem w historii naszego Narodu, wciąż żywym w pamięci.

Szanujemy wszelkie wybory, a także przesłanki wszelkich ważnych decyzji, jakimi kierują się inne społeczności – każdy naród ma bowiem prawo do własnych ocen historycznych. Ciąży jednak na nas obowiązek zwrócenia uwagi na to, że są w historii międzynarodowej wartości fundamentalne, a za jedną z nich należy uznać fakt, że nie jest możliwa milcząca akceptacja honorowania ludzi, którzy są winni ludobójstwu. W naszym społeczeństwie wciąż żywa jest pamięć o stu tysiącach ofiar „rzezi wołyńskiej” i to tragiczne doświadczenie wpisało się trwale w polską pamięć zbiorową.

Rolą historyków jest uczciwie zbadać tamte czasy, rolą polityków – budować mosty i pojednanie między naszymi narodami.

Cytując Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej na Ukrainie – Bartosza Cichockiego: „zbyt wiele nas łączy, byśmy pozwolili zniszczyć dorobek pojednania ostatnich dekad.”

Oddając wszelkie prawa społeczeństwu ukraińskiemu do wynoszenia na pomniki postaci ważnych dla historii Waszego Narodu, prosimy o przyjęcie do wiadomości, że odmienność oceny wkładu tychże osób do naszej wspólnej historii może być istotną przeszkodą do budowania fundamentów współpracy współcześnie i w perspektywie.