Przygotowania do konkursu "Wolontariusz Roku"

Autor: redakcja UMJG

9.9.2020 - 10:31

Przygotowania do konkursu "Wolontariusz Roku"

W związku z kolejną edycją konkursu „Wolontariusz Roku”, tradycyjnie organizowanego przez Miasto Jelenia Góra od kilku już lat Janusz Łyczko, zastępca prezydenta Jeleniej Góry przyjął przedstawicieli środowisk. Omawiano uwagi dotyczące organizacji edycji 2020, uznano, że dotychczasowa formuła spełnia oczekiwania zainteresowanych stron i odpowiada charakterowi tego przedsięwzięcia.

„Wolontariusz Roku" jest dla Miasta istotną inicjatywą, bowiem pozwala zwrócić uwagę na niesienie bezinteresownej pomocy ludziom, a jednoczesnej dostrzec tych, którzy starają się to czynić z potrzeby serca, a nie szukając popularności i poklasku – powiedział J. Łyczko. – Doceniając skromność tych osób chcemy im podziękować za podejmowanie takich inicjatyw.

Przypominamy, że do konkursu, zainicjowanego przez Radę do spraw Osób Niepełnosprawnych, a prowadzonego od początku przez Miasto Jelenia Góra, każdy może zgłosić kandydaturę Wolontariusza, na podstawie obowiązującego, ogólnie dostępnego regulaminu. Zgłoszenia należy kierować do Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta.Decyzję o rozstrzygnięciu podejmuje niezależna Kapituła, a uroczysty finał następuje zawsze u schyłku każdego roku.