Przetarg na zadanie "Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych"

Autor: redakcja UMJG

20.10.2023 - 13:03

Przetarg na zadanie "Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych"

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00446103/01 z dnia 2023-10-16 „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych”  (RZ.271.76.2023).

Postępowanie jest dostępne na platformie zakupowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/833072
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 31.10.2023 r. do godz. 10:00;
Termin otwarcia ofert - w dniu 31.10.2023 r. o godz. 10:15.