baner

Autor: redakcja UMJG

7.8.2022 - 12:37

Przebieg rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Jeleniej Górze.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 trwa od 16 maja 2022 r. W publicznych szkołach ponadpodstawowych, prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra, po wielu analizach liczebności nauczycielskich zasobów kadrowych oraz możliwości lokalowych,  ostatecznie przygotowano i zaproponowano absolwentom podstawówek  1623 miejsca w 58 oddziałach klas pierwszych. Oferta jest zdecydowanie bogatsza niż liczba oddziałów klas pierwszych w roku ubiegłym (43 oddziały). Wynika to stąd, że obecnie mury szkół podstawowych opuścili uczniowie, którzy osiem lat temu podejmowali naukę jako sześcioletnie i siedmioletnie dzieci (reforma obniżenia progu wieku szkolnego). 


W liceach ogólnokształcących wstępnie planowano otwarcie 19 oddziałów, jednak z uwagi na liczną rzeszę chętnych do liceów, zdecydowano o otwarciu 20 oddziałów. O jeden oddział więcej niż zaplanowano  zostanie uruchomiony w I LO im. Stefana Żeromskiego. W technikach wstępnie zaplanowano 30 oddziałów klas pierwszych. Po przeanalizowaniu liczby kandydatów zdecydowano o otwarciu 27 oddziałów o zróżnicowanej palecie kierunków. Z uwagi na brak lub minimalną liczbę chętnych (pojedynczy uczniowie) nie zostaną uruchomione klasy:  technik papiernictwa, technik transportu kolejowego oraz technik geodeta w Zespole Szkół Przyrodniczych Usługowych i Bursy Szkolnej.


Nie będzie otwarty również kierunek o nazwie „pracownik obsługi turystycznej” w szkole branżowej Zespołu Szkół Ekonomiczno Turystycznych (było tylko 5 chętnych do podjęcia nauki). Tym samym z planowanych ośmiu oddziałów w jeleniogórskich szkołach branżowych uruchomionych zostanie siedem.


Tak więc z wstępnie planowanych 58 oddziałów uruchomionych będzie 55 oddziałów klas pierwszych jeleniogórskich szkół średnich, do których zakwalifikowano 1541 uczniów. Po sporządzeniu list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, pozostało łącznie 71 wolnych miejsc, w tym:
- 16 miejsc - technikum  w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2,
- 55 miejsc - branżowa szkoła I stopnia w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 i w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik”.    
  
Kolejny etap rekrutacji odbywał się w terminie 22-29 lipca br., w którym to kandydaci zakwalifikowani do danej szkoły potwierdzali wolę przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminy ósmoklasisty. Na tej podstawie została sporządzona lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, która została podana do publicznej wiadomości w dniu 1 sierpnia 2022 r. W tym też dniu dyrektor szkoły informuje Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o ostatecznej liczbie wolnych miejsc w szkole i rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 23 sierpnia 2022 r. Rekrutacja uzupełniająca w ponadpodstawowych szkołach publicznych prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra odbywać się będzie  już poza systemem elektronicznym.