baner

Autor: redakcja UMJG

20.5.2022 - 11:28

Ogłoszenie o konkursie - wypoczynek letni

Miasto ogłasza konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień - wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży.
Link