Tablica z nazwą urzędu miasta.

Autor: redakcja UMJG

13.5.2020 - 11:26

Obsługa klienta w Urzędzie Miasta Jelenia Góra

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Jelenia Góra drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem platformy ePUAP, telefonicznie, e-mailowo).

W przypadku braku możliwości skorzystania z drogi elektronicznej, od środy 22 kwietnia 2020 r. załatwienie wszelkich spraw będzie możliwe poprzez osobiste stawiennictwo w Urzędzie ale po uprzednim wyznaczeniu przez urzędnika terminu i godziny indywidualnego przyjęcia, tak aby ograniczyć kontakt do minimum, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Możecie Państwo umawiać się na indywidualną godzinę przyjęcia telefonicznie lub e-mailowo. Urzędnik poinformuje Państwa jakie dokumenty należy przedłożyć, aby sprawa została niezwłocznie rozpatrzona.

Wszystkie Wydziały są dla Państwa dostępne pod numerami telefonów zamieszczonymi na naszej stronie internetowej.

 

+48 75 75 46 210 ,  +48 75 75 46 101

 

ePUAP:/UMJG/SkrytkaESP  

Ze względu na zainteresowanie załatwieniem najczęściej realizowane zadania funkcjonują dedykowane numery telefonów i systemy:

INFORMACJA – CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA:   
tel. +48 75 75 46 356 ,  e-mail: wok@jeleniagora.pl   

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: tel. +48 75 75 46 355

DOWODY OSOBISTE: tel. +48 75 75 49 867

EWIDENCJA LUDNOŚCI:tel. +48 75 75 49 863

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI (rejestracja pojazdów, wydawanie i wymiana dokumentów, praw jazdy):
Prawa jazdy: tel. +48 75 75 46 280

Ewidencja pojazdów: tel. +48 75 75-46-260

Rejestracja pojazdów: tel. +48 75 75 46 234, +48 75 75 46 284, +48 75 75 49 881, +48 75 75 49 882

e-mail: komunikacja@jeleniagora.pl

System kolejkowy Wydział Komunikacji -  http://webqms3.pl/umjeleniagora/public/

URZĄD STANU CYWILNEGO: tel.: +48 75 75 46 112, +48 75 75 46 115, +48 75 75 46 190  
e-mail: usc_um@jeleniagora.pl 

System kolejkowy USC - https://bezkolejki.eu/uscumjgora

PODATKI / OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE:
Informację o stanie swoich zobowiązań z tytułu:

podatków, uzyskać można pod numerami
tel. +48 75 75 46 236  lub +48 75 75 49 014 (księgowość podatkowa)

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uzyskać można pod numerem 
tel. +48 75 75 49 887  lub +48 75 75 49 877 (księgowość podatkowa).
e-mail: podatki@jeleniagora.pl 

Wykaz bezpośrednich numerów telefonów do wydziałów merytorycznych znajduje się na stronie internetowej miasta w zakładce: serwis samorządowy - kontakt 
(link):  

https://miasto.jeleniagora.pl/content/kontakt-1

oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra.  

 

Skargi i Wnioski Mieszkańców!
Przyjmowanie Mieszkańców w ramach Skarg i Wniosków w sposób bezpośredni – zostaje zawieszone do odwołania. Osoby zapisane na spotkania zostaną poinformowane o możliwym terminie spotkania po ustabilizowaniu sytuacji epidemiologicznej. W najbliższym okresie zgłaszanie przez mieszkańców skarg i wniosków realizowane będzie telefonicznie i mailowo przez wydziały merytoryczne za pośrednictwem stanowiska ds. skarg i wniosków.
SKARGI I WNIOSKI: tel. 75 75 46 175
e-mail: skargi_um@jeleniagora.pl

Karta Dużej Rodziny, i Jeleniogórska Karta Dużej Rodziny

Rejestracja i przyjmowanie wniosków wniosków w sposób bezpośredni – zostaje zawieszone do odwołania. W najbliższym okresie zgłoszenia realizowane będzie telefonicznie i mailowo e-mail: awieczorek@jeleniagora.pl  tel. 723001208

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna 

Zwieszone zostaje udzielanie porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania udzielnie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).

Warunkiem uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość jest złożenie przez osobę uprawnioną za pośrednictwem e-mail organizacje@jeleniagora.pl wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierającego oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

wniosek (pdf)