Spotkanie w sali rajców.

Autor: redakcja UMJG

30.4.2021 - 10:06

Nominacje dla dyrektorów

W pierwszym kwartale tego roku odbyły się konkursy na dyrektorów czterech placówek oświatowo – wychowawczych. W czwartek prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak, wraz z Sekretarzem Miasta Jelenia Góra Danielem Lepieszo wręczyli nominacje dla dyrektorów, których kadencje rozpoczną się od nowego roku szkolnego.

Przypomnijmy, w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 dyrektorem od nowego roku szkolnego zostanie p. Renata Rachwał – nauczycielka przedmiotów zawodowych ZSLiZ nr2, a w SP 11 – Barbara Marszałek-Szurek – dotychczasowa dyrektor SP nr 13. Z kolei w Zespole Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień dyrektorem pozostanie Ireneusz Taraszkiewicz. W wyniku postępowania nierozstrzygnięty pozostał konkurs na dyrektora I LO. – Podjąłem decyzję o powierzeniu funkcji dyrektora I LO do 31 sierpnia 2022 r. pani Jolancie Paszowskiej - dotychczasowej wicedyrektor w tej szkoły – poinformował prezydent.

Ze względu na fakt, że dyrektorem SP 11 od 1 września br. zostanie obecna dyrektor SP 13, zachodzi w konsekwencji potrzeba ogłoszenia konkursu na dyrektora „Trzynastki”, który odbędzie się w połowie maja br.

– W przypadku ośmiu placówek podjąłem decyzję o przedłużeniu kadencji bez konkursu obecnie pełniącym funkcje dyrektorskie, a Kurator zaakceptował tę decyzję – podkreślił Jerzy Łużniak.

Nominację otrzymali:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – Pan Jacek Fortuna

Miejskie Przedszkole nr 4 – Pani Violetta Pyrzanowska

Miejskie Przedszkole nr 11 – Pani Monika Sołek

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – Pani Lucyna Dziewiszewska

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – Pan Romuald Szpot

Szkoła Podstawowa nr 3 – Pani Dorota Binkowska

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych – Pani Joanna Marczewska

Galeria
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image