Strzykawka.

Autor: redakcja UMJG

16.2.2021 - 8:09

Nauczyciele się szczepią

W Jeleniej Górze trwają szczepienia nauczycieli.

W pierwszej grupie dyrektorzy szkół mogli zgłaszać osoby, które już pracują stacjonarnie: nauczycieli wychowania przedszkolnego, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela, pomoc wychowawcy, nauczycieli klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawców świetlic), nauczycieli szkół i placówek specjalnych, nauczyciel i instruktorów praktycznej nauki zawodu (również tych nie będących pracownikami szkół), pracowników pedagogicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, kadrę kierowniczą pedagogiczną wymienionych szkół i placówek.

Trudno jednoznacznie ocenić zainteresowanie, bo w każdej szkole wygląda to inaczej. Są takie, jak na przykład SP nr 13, gdzie sto procent osób uprawnionych zgłosiło się na szczepienia (19 osób). To cieszy tym, bardziej, że termin zgłoszeń był bardzo krótki.

Do tej pory w jeleniogórskich przedszkolach zgłosiło się 101 osób, w szkołach podstawowych (klasy I – III) – 144, w innych placówkach oświatowych – 124 osoby.

Zachęcamy do zgłaszania się do szczepień. Szczegółowe informacje posiadają dyrektorzy szkół i placówek.

Fot. pixabay.com