Miasto wybuduje 30 mieszkań

Autor: redakcja UMJG

19.2.2024 - 15:09

Miasto wybuduje 30 mieszkań

7 lutego 2024 r. Miasto otrzymało informację o kwalifikacji wniosku oraz udzieleniu wsparcia finansowego dla zadania pn. „Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze” . Dofinansowanie możliwe jest w ramach Funduszu Dopłat realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego.


Całkowita wartość: 12 742 991,30 zł,  Dofinansowanie wnioskowane: 10 194 393,04 zł (80%), wkład własny Miasta: 2 548 598,26 zł.


Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną. W ramach przedsięwzięcia utworzonych zostanie 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2149,60 mkw. W każdym z budynku znajdować się będzie 15 mieszkań usytuowanych na trzech kondygnacjach, w tym 12 lokali dwupokojowych oraz 3 lokale jednopokojowe.

Każde z mieszkań wyposażone będzie w zadaszony balkon lub naziemny taras. Na poddaszu znajdować się będą komórki lokatorskie dla wszystkich mieszkań, a na parterze pomieszczenie techniczne. W centralnej części każdego z budynków zaprojektowana jest klatka schodowa oraz platforma dostępna dla osób niepełnosprawnych, obsługująca wszystkie kondygnacje wraz z poddaszem. 

W ramach zagospodarowania terenu, przy budynkach utworzony zostanie parking dla 32 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami, utwardzone dojścia do budynków, plac zabaw dla dzieci, teren zieleni w formie trawników, przyłącze kanalizacji sanitarnej z włączeniem do sieci, kanalizacja deszczowa z włączeniem do sieci, przyłącze wody z włączeniem do sieci wodociągowej, wewnętrzna linia zasilająca oraz oświetlenie zewnętrzne, kanalizacja teletechniczna bezprzewodowa, miejsce gromadzenia odpadów stałych. 

Wniosek o dofinansowanie złożony został w marcu 2023 r. W czerwcu 2023 r. otrzymaliśmy informację, że wniosek spełnia wymagania do uzyskania finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat, jednak w związku z osiągnięciem limitu dostępnych środków dla danego rodzaju przedsięwzięć, kwalifikacja wniosku oraz zawarcie umowy możliwe będzie po pojawieniu się wolnych środków w Funduszu Dopłat.