Ogłoszenie

Autor: redakcja UMJG

26.5.2023 - 14:02

MIASTO JELENIA GÓRA ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych

Miasto Jelenia Góra ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu: Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS, Priorytet 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku;  Działanie 8.1 Dostęp do edukacji;  Nabór nr FEDS.08.01-IZ.00-007/23.

Termin składania ofert: nie później niż do dnia 16.06.2023 r.

Ogłoszenie (PDF)

Załącznik nr 1 do formularza oferty (doc)

Załącznik nr 1 do ogłoszenia (docx)