Bocianie gniazdo - element placu zabaw.

Autor: redakcja UMJG

3.6.2020 - 12:15

Kradzieże na placach zabaw

W związku z powtarzającymi się kradzieżami huśtawek z miejskich placów zabaw, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra prosi o zwracanie uwagi na próby sprzedaży elementów wyposażenia placów zabaw.

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.):

Art. 291. § 1. Kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Zabawki produkowane na publiczne place zabaw (tak jak widoczne na zdjęciu „bocianie gniazdo”) znacząco różnią się od tych przeznaczonych do ogrodów przydomowych, są solidniejsze, wzmocnione elementami stalowymi.

W przypadku zauważenia braku huśtawek, aktów wandalizmu lub uszkodzenia urządzeń znajdujących się na placach zabaw prosimy o zgłoszenie tego faktu do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra na adres srodowisko_um@jeleniagora.pl, lub na nr tel. (75) 7546307.