Konsultacje społeczne dla projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Jeleniej Góry oraz Gmin

Autor: redakcja UMJG

7.11.2023 - 13:02

Konsultacje społeczne dla projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Jeleniej Góry oraz Gmin

Uprzejmie zapraszamy do udziału w spotkaniu panelowym w ramach konsultacji społecznych dla projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Jeleniej Góry oraz Gmin, z którymi Miasto Jelenia Góra zawarło Porozumienia Międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego” w perspektywie na lata 2023 – 2033, które odbędzie się 8 listopada 2023 roku, w godzinach od 12:30-15:00 w sali nr 13 Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Sudeckiej 29, 58-500 Jelenia Góra.


Przypominamy, że projekt opracowania wraz z formularzem do zgłaszania uwag dostępny jest
w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta pod adresami:
https://bip.jeleniagora.pl/artykuly/468/aktualizacja-2023-2033, w zakładce: Zawiadomienia Departamentu Gospodarki Komunalnej,

oraz na stronie internetowej:
https://konsultacje.jeleniagora.pl/.