Konkursy Wolontariusz Roku i Jeleniogórzanin bez barier rozstrzygnięte !

Autor: redakcja UMJG

4.12.2021 - 17:33

Konkursy Wolontariusz Roku i Jeleniogórzanin bez barier rozstrzygnięte !

Od wielu lat Miasto Jelenia Góra wraz z Powiatową Społeczną Radą do spraw Osób Niepełnosprawnych działającą przy Prezydencie nagradza osoby lub grupy osób, które w sposób szczególny zasłużyły się w pracy wolontariackiej na rzecz społeczności lokalnej oraz te, których postawa przełamuje bariery i stereotypy dotyczące niepełnosprawności.

Statuetki w dwóch kategoriach - Wolontariusz Roku i Jeleniogórzanin bez barier wręczane są zawsze z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych przypadającego na 3 grudnia.

Komisja Konkursowa jednogłośnie przyznała tytuł „Jeleniogórzanina bez barier” – 2021r. Pani Zdzisławie Piotrowskiej - Gede.

Pani Zdzisława Piotrowska-Gede: lekarz pediatra i działacz społeczny. Pracuje na rzecz Towarzystwa Chorych na Stwardnienia Rozsiane. Służy swoją wiedza medyczną i doświadczeniem a także „zwykłą”, ludzką życzliwością. Zaangażowana w funkcjonowanie koła emerytowanych lekarzy. Zawsze otwarta na potrzeby innych, cierpliwa i niestrudzona w niesieniu pomocy.

Pozostali kandydaci otrzymują wyróżnienie specjalne:

Pani Zofia Antoszewska – Członek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Rejonowego w Jeleniej Górze od 1999r., obecnie jego Wiceprzewodnicząca. Bierze aktywny udział w organizacji turnusów wczasowych, rehabilitacyjnych, wycieczek oraz imprez kulturalnych dla jeleniogórskich seniorów. Pani Zofia – to uśmiech i cierpliwość dla każdego.

Pan Adam Dąbrowski – osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, czynna zawodowo i społecznie. Pan Adam pracuje jako agent ubezpieczeniowy. Jednocześnie działa aktywnie w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych gdzie pełni funkcje zastępcy redaktora naczelnego Radia KSON oraz asystenta Społecznego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów Ziemi Jeleniogórskiej

Drugim konkursem jest Wolontariusz Roku 2021 w każdej z czterech kategorii:

Wolontariat (kategoria ogólna):

Mariusz Synówka – od lat działający na rzecz społeczności lokalnej. Z wielką energią i entuzjazmem realizujący kolejne projekty na rzecz poprawy bezpieczeństwa w mieście i regionie.

Wolontariat szkolny:

Zespół Wolontariatu działający przy Szkole Podstawowej nr 13
 w Jeleniej Górze – w działalność grupy wolontariackiej zaangażowana jest cała społeczność szkolna: nauczyciele, uczniowie i rodzice. Zespół niesie pomoc potrzebującym, wśród których są osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami. Na ich zaangażowanie może liczyć wiele instytucji działających na terenie Jelenie Góry i okolic. Wolontariusze 
w bieżącym roku brali udział m.in.: w zbiórkach żywności, akcji „Kartka dla seniora” oraz ”Oddaj krew z Trzynastką”. Należy zaznaczyć, że działalności Zespołu nie przerwało wprowadzenie nauki w trybie zdalnym ani okresy izolacji spowodowane pandemią.

Wolontariat pracowniczy:

Leroy Merlin Jelenia Góra – nie sposób wymienić wszystkich beneficjentów działalności wolontariuszy jeleniogórskiego sklepu, są wśród nich: szkoły, fundacje, domy dziecka, stowarzyszenia pomocy chorym i wiele innych. Działania tej grupy to głównie dostarczanie materiałów do remontów i wyposażenia, pomoc w wykonywaniu prac remontowych, ale również udział w zorganizowaniu ekologicznej pasieki dla pszczół czy zbiórka karmy na rzecz schroniska i fundacji zajmującej się bezdomnymi zwierzętami.

Wolontariat senioralny:

Jerzy Mandryk – od 2008 roku Sekretarz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Oddziału Rejonowego w Jeleniej Górze. Współorganizator wszystkich działań Związku, których adresatami są jeleniogórscy seniorzy: od turnusów wczasowo-rehabilitacyjnych, przez koncerty, rajdy turystyczne, pikniki, aż po Dolnośląski Przegląd Amatorskiej Twórczości Seniorów - zorganizowany w tym roku już po raz dziesiąty.

Z uwagi na szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w zakresie krzewienia idei wolontariatu wyróżnienie specjalne przyznano Panu Piotrowi Koszelowi – od ponad 10 lat zaangażowanemu w działalność na rzecz najuboższych i najbardziej potrzebujących z naszego regionu, przez organizowanie zbiórek, spotkań, uroczystości czy „zwyczajne” zrobienie zakupów i rozmowę.

Tytuły Pracodawcy Roku (nagrody Starosty Karkonoskiego) wręczone zostały:

- Teatrowi im. Cypriana Kamila Norwida

- Firmie Auto-Prendota z Jeżową Sudeckiego

- Firmie Pekrol z Siedlęcina

Gratulacje ! 

Galeria
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image