Plakat konkursu na plakat.

Autor: redakcja UMJG

29.3.2021 - 10:38

Konkurs – zaprojektuj plakat

Dolnośląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje konkurs pn. „Rolnik w nowej perspektywie”. Do wygrania nagrody!

Konkurs polega na zaprojektowaniu plakatu na temat nowego programowania Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027 – jakie wiążą się z nią nadzieje, jakie oczekiwania, jaki będzie ona miała wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe.

Szczegółowy regulamin konkursu, wraz z załącznikami, można znaleźć pod tym linkiem: https://bit.ly/3d7FQj5