Jesienna zbiórka liści odbędzie się w dniach 23-27 października 2023 r. oraz 20-24 listopada 2023r.

Autor: redakcja UMJG

13.10.2023 - 11:41

Jesienna zbiórka liści odbędzie się w dniach 23-27 października 2023 r. oraz 20-24 listopada 2023r.

Zbiórka odpadów obejmie tereny zamieszkałe.


Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w przypadku chęci skorzystania ze zbiórki liści (z wyjątkiem przypadków prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem odpadów zielonych np. ogrodnictwo, rolnictwo, sprzątanie terenów zielonych itp.), zobowiązani są do wcześniejszego złożenia deklaracji zmieniającej DGO -2. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu 75 754 63 19.


Mieszkańcy chcący skorzystać z akcji, zobowiązani są do zapewnienia sobie worków koloru brązowego we własnym zakresie. Dopuszczalne jest wystawienie w czarnych workach, jednakże w przypadku ich zastosowania, konieczne jest dodatkowe oznakowanie w widocznym dla odbiorcy miejscu, czytelnym napisem BIO.


Worki z liśćmi proszę wystawiać w terminach zgodnych z harmonogramem odbioru bioodpadów.


Przypominamy, że worki w kolorach: żółtym, zielonym i niebieskim przeznaczone są wyłącznie do wysegregowanych odpadów tj. metali i tworzyw sztucznych, szkła i papieru. W związku z powyższym, liście wystawione w workach kolorowych (żółtym, zielonym i niebieskim) nie spełniają wymogów wynikających z § 6 uchwały nr 276.XXVI.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Jeleniej Góry i nie będą odbierane.


Zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu: 75 75 49 004, 75 75 49 884.