baner

Autor: redakcja UMJG

22.4.2022 - 12:25

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi.

To coroczne wydarzenie ma na celu promowanie ochrony środowiska, rozszerzania świadomości ekologicznej i życia w zgodzie z naturą. 

Poniżej kilka działań, które prowadzimy: 

WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI
- organizujemy akcje Sprzątania Świata (kwiecień i wrzesień), podczas których zaangażowane podmioty, organizacje i mieszkańcy sprzątają wybrane fragmenty miasta. Na ten cel zabezpieczane są uczestnikom worki, rękawice oraz odbiór zgromadzonych odpadów,
- likwidujemy dzikie wysypiska ,
- stawiamy nacisk na poprawną segregację odpadów, poprzez edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży, emisję ulotek, plakatów, broszur, gier ekologicznych, prelekcje wśród dzieci,
- organizujemy festyny ekologiczne, podczas których edukujemy mieszkańców, przekazujemy materiały pomocne w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, zapraszamy teatrzyki, organizujemy warsztaty dla dzieci i dorosłych mieszkańców,  
- sprzątamy Borowy Jar, wyciągamy odpady wielkogabarytowe oraz elektroodpady z trudno dostępnych miejsc, oczyszczamy rzekę Bóbr,
- zakupujemy pojemniki na odpady zbierane selektywnie, m.in. pojemniki na nakrętki, zużyte baterie, staramy się aby jakość przekazywanych do zagospodarowania odpadów była jak najlepsza,
- demontujemy, odbieramy i utylizujemy wyroby zawierające azbest
- rozdajemy kwiaty za elektroodpady podczas akcji z mobilnym PSZOKiem, 
- w lokalnych mediach prowadzimy działania informacyjne dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
- sadzenie drzew, w tym akcja sadzenia drzew mieszkańców na Wzgórzu Kościuszki, akacja zakończona posadzeniem łącznie 137 szt. lip
- nasadzenia wiosenne i letnie kwiatów na rabatach miejskich, wiosną 2022 posadzono ok. 8200 szt. bratków i 2200 szt. stokrotek
- ukwiecenie miasta poprzez ustawienie 60 kompletów po 3 szt. donic z nasadzeniami trwałymi oraz sezonowymi
- tworzenie nowych rabat – w 2021 roku powstały nowe rabaty kwietne na osiedlu Zabobrze (ul. Ogińskiego, Karłowicza i Komedy-Trzcińskiego) oraz powstało 13 klombów miast partnerskich w Parku Wzgórze Kościuszki
- Jelenia Góra posiada pasiekę miejską,
- Jelenia Góra posiada pierwsze zielone przystanki,
- akcja edukacyjna dotycząca prawidłowego dokarmiania ptaków zimą,
- dotacje na zmianę ogrzewania,
- prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” w Wydziale Ochrony Środowiska i podczas akcji mobilnego PSZOKu.