bukiet

Autor: redakcja UMJG

14.10.2021 - 16:30

Dzień Edukacji Narodowej

Bez wątpienia oświata to najważniejsza inwestycja samorządu, bo jest to inwestycja w naszą przyszłość.

Teza, że dla samorządu obszar edukacji jest szczególnie istotny jest oczywista, ale warto ją uzmysławiać, posiłkując się jasnymi dla wszystkich dowodami. Warto bowiem, byśmy wszyscy wiedzieli, o jakiej wielkiej sprawie mówimy. Nie o problemie, ale o sprawie.

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że do nauki w tym roku przystąpiło niemal 14,5 tys. uczniów, że zajmować się nimi będzie ok. 2 tys. pedagogów i pracowników oświaty, co oznacza, że zainteresowanych pracą szkół jest też kilkanaście tysięcy rodziców i członków rodzin, to możemy powiedzieć, że niemal połowa Jeleniogórzan jest żywotnie zainteresowana procesem edukacji i opieki nad dziećmi.

W podobnych proporcjach to zainteresowanie znajduje swój obraz w strukturze budżetu Miasta, bo na niewiele ponad 500 mln zł rocznego budżetu 184 mln – to kwota przewidziana bezpośrednio na oświatę. A że musimy do tego doliczyć także i- choćby w części – inne wydatki, m.in. na imprezy sportowe i kulturalne dla młodzież, działalność placówek i instytucji  kultury, bibliotek, czy podobnych, to widzimy skalę.

Ale musimy też powiedzieć, że oświata to najważniejsza inwestycja samorządu, bo jest to inwestycja w naszą przyszłość.

Oświata to żywy organizm, tu każdy impuls daje zwielokrotniony efekt. Musimy zmieniać i zmieniamy kierunki kształcenia, by dostosować je do rynku pracy. Musimy zadbać o zdrowie i kondycję fizyczną młodzieży, więc niemal co roku powstają nowe urządzenia sportowe – w szkołach i poza szkołami. Dla przykładu: teraz kończy się budowa hali przy SP 8, powstanie boisko przy Zespole Szkół nr 2, ruszy zmodernizowane boisko przy SP 2, a po remoncie Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego powstała możliwość, by w jednym z byłych obiektów tego Ośrodka stworzyć nowoczesny żłobek.

O tym, jak zmienia się oświata, możemy mówić długo, niemniej sami Państwo wiecie o tym najlepiej. Samorząd – starając się poprawiać komfort pracy nauczycieli i uczniów – nie zawsze ma pełny wpływ na wszystkie zjawiska zaistniałe w tym obszarze. Wspieramy nauczycieli w Waszych słusznych postulatach wszędzie tam, gdzie liczy się głos samorządów, w tym  Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich i podobnych. Żywimy nadzieję, że nasze wsparcie i Wasze wysiłki przyniosą pożądany efekt.

Życzymy Pedagogom i Pracownikom Oświaty z okazji Waszego Święta sukcesów, satysfakcji i szacunku u uczniów i ich rodziców. Mamy nadzieję, że powrót szkół do zwyczajnego rytmu pracy po okresie epidemii będzie nowym otwarciem, czasem spokojnej pracy.