Grafika symbolizująca problemy ze zdrowiem psychicznym

Autor: redakcja UMJG

4.10.2021 - 12:54

Ankieta dotycząca zdrowia psychicznego adresowana do mieszkańców Jeleniej Góry

W trosce o zdrowie psychiczne mieszkańców Jeleniej Góry, Prezydent Miasta zlecił opracowanie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Jelenia Góra na lata 2022 - 2027. W celu rozeznania potrzeb w tym zakresie konieczne jest zebranie informacji, które są niezbędne do opracowania Programu. Uprzejmie prosimy Mieszkańców naszego Miasta o wypełnienie poniższych elektronicznych kwestionariuszy: dotyczących osób dorosłych i dzieci. Ankiety są anonimowe, a ich wyniki przyczynią się do kształtowania przyszłej polityki zdrowotnej Miasta. Dziękujemy za współpracę.

Ankieta dotycząca dzieci: https://forms.gle/unTvJFx6Wx5dSUNi8
(ankietę wypełniamy osobno w odniesieniu do każdego dziecka)

Ankieta dotycząca dorosłych: https://forms.gle/ckgVZaPJ5AdQfVT66