81. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

Autor: redakcja UMJG

28.8.2020 - 8:30

81. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

W związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną, uroczystości upamiętniające wybuch II wojny światowej organizowane w Jeleniej Górze odbędą się w zmienionej, skromniejszej formule z wyłączeniem niektórych elementów ceremoniału.

Ze względu na rozpoczynający się rok szkolny, jeleniogórskie obchody, zaplanowane z udziałem przedstawicieli środowisk kombatanckich, wojskowych, parlamentarzystów oraz władz samorządowych będą miały miejsce 2 września i rozpoczną się o godz. 12.00 pod postumentem "Miecze Piastowskie" w Jeleniej Górze Cieplicach.

Zwracamy się z prośbą do osób, stowarzyszeń, instytucji i szkół zainteresowanych upamiętnieniem ofiar II wojny światowej oraz poległych w walce o Ojczyznę Żołnierzy Polskich o składanie wiązanek kwiatów oraz chwilę zadumy pod postumentem przy Parku Zdrojowym w ciągu całego dnia.

Powyższe rozwiązanie pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom uroczystości przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności w trwającym stanie epidemii.