plansza informująca o tym, że spis będzie wyłącznie przez telefon/internet.

Autor: redakcja UMJG

2.10.2020 - 10:11

Spis rolny: wywiad wyłącznie telefoniczny

Niżej podajemy komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r. do odwołania.

Informacja o możliwości realizacji wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów spisowych w terenie będzie przesłana odrębnym komunikatem.

Janusz Dygaszewicz

Z-ca Generalnego Komisarza Spisowego

Dyrektor Centralnego Biura Spisowego