Zajęcia na boisku Orlik przy SP nr 13.

Autor: redakcja UMJG

18.5.2020 - 8:49

"Odmrażanie" Orlików

Każdego dnia wzrasta zainteresowanie aktywnym wypoczynkiem. Dlatego też Miasto Jelenia Góra uruchamia ponownie Orliki.

Od poniedziałku tj. 11 maja 2020r. w Szkole Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze udostępniono obiekty Orlika zlokalizowane na posesji szkoły przy ul. Cieplickiej 74. Przed rozpoczęciem zajęć sportowych poczyniono przygotowania polegające na przeglądzie technicznym obiektów, opracowaniu zasady korzystania z udostępnionych boisk, wyposażeniu w środki dezynfekujące, maseczki, przyłbice dla nauczycieli przebywających na boisku. Zaplanowane także zostały dyżury osób opiekujących się obiektem. W mijającym tygodniu tj. od 11 maja do 17 maja br w dni powszednie Orlik był otwarty od godziny 12.00 do 21.00. W sobotę i niedzielę od 13.00 do 20.00

Na orliku przed południem dyżury pełnili nauczyciele wychowania fizycznego, dbając o bezpieczeństwo tam przebywających uczniów. W poniedziałek ze względu na deszcz – nie było zajęć. Od wtorku z boisk korzystają grupy zorganizowane i pojedyncze osoby. We wtorek od 12.00 obecne były dwie grupy 6 osobowe: odbywał się tenis ziemny i grupa uczniów grała w piłkę. W środę od 16.30 przez 3 godziny grała grupa chłopców w piłkę nożną. W czwartek od 16.30 były prowadzone zajęcia SKS dla dwóch grup (5 i 4 osobowych). W przerwach między ćwiczeniami grup stosuje się przerwę 15 minutową w celu dezynfekcji toalety i bramek. Każda grupa przed wejściem zostaje zapoznana z zasadami korzystania z kompleksu boisk Orlik.

W poniedziałek 11 maja 2020 r. uruchomiono Boisko Orlik przy Szkole Podstawowej nr 13 w śródmieściu. Boisko czynne jest w dni powszednie w godzinach od 12.00 do 21.00. Dzieci, które pojawią się indywidualnie na boisku, mają możliwość skorzystania z niego pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego w godzinach od 12.00 do 15.00. Otwarcie kompleksu przyciągnęło również uwagę grup zorganizowanych, które powracają do regularnych treningów i korzystają z Orlika pod opieką swoich trenerów.

Wszystko odbywa się zgodnie z obowiązującym Regulaminem korzystania z kompleksu boisk Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze w okresie pandemii koronawirusa COVID 19 oraz wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 972).

 

Na boisku Orlik przy ZSOiT na Zabobrzu w Jeleniej Górze od poniedziałku 11 maja br. trenują cztery grupy piłkarzy MKS Karkonosze. Są to zespoły juniorów młodszych i starszych, trampkarzy oraz młodzików. Łącznie około 100 chłopców. Zespoły są podzielone na małe, 6-cio osobowe grupy, zgodnie z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 - 19.00. Od godziny 19.00 do 20.30 można skorzystać z Orlika jako grupa zorganizowana lub indywidualnie. Trzeba jednak pamiętać o wytycznych dotyczących liczebności osób na boisku (zgodnie z regulaminem korzystania z Orlika).

Udostępniane są też sukcesywnie boiska ze sztuczną nawierzchnią zlokalizowane przy jeleniogórskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Obowiązują tam podobne zasady, jak na obiektach Orlika. Od poniedziałku 18 maja br. zasady i obostrzenia korzystania z boisk zewnętrznych zostaną jeszcze bardziej rozluźnione, umożliwiając większym grupom uczestników korzystanie ze sportowych obiektów zewnętrznych. Jednocześnie na boisku będzie mogło przebywać maksymalnie 14 osób plus 2 trenerów, w przypadku pełnowymiarowych boisk piłkarskich limit osób wzrasta do 22 osób i 4 trenerów. Jak informuje Paweł Domagała, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Jeleniej Górze, ważne jest aby z odpowiednim wyprzedzeniem zgłosić grupę sportową do zaplanowania w harmonogramie korzystania z boiska w szkole przy której funkcjonuje boisko, tak aby można było bezkolizyjnie zaplanować optymalne wykorzystanie obiektów sportowych zgodnie z ograniczeniami jakie niesie ten obecny wyjątkowy czas epidemii.

Galeria
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image