Zameczek na Zabobrzu.

Autor: redakcja UMJG

10.7.2020 - 9:01

Kto wykona remont zameczku?

Dziesięć ofert wpłynęło w przetargu na remont zameczku na jeleniogórskim Zabobrzu.

Są one bardzo zróżnicowane cenowo, najtańsza opiewa na niespełna 9,5 miliona złotych i mieści się w przedziale, który zaproponowało Miasto Jelenia Góra. Najwyższa cenowo oferta zakłada wykonanie prac za ponad 19 milionów złotych.

Zakres zadania jest szeroki. Przewiduje się remont budynku głównego zameczku, budynku gospodarczego, altany oraz zagospodarowanie terenu tego kompleksu.

W budynku głównym przewidziano roboty rozbiórkowe i demontażowe (ściany działowe, stropy, schody, kanały wentylacyjne), roboty budowlane wewnątrz, roboty instalacyjne (instalacja elektryczna, wodna, kanalizacyjna, c.o., ciepłej wody użytkowej, p.poż. wentylacja i klimatyzacja), roboty wykończeniowe: wewnętrzne i zewnętrzne.

Trwa weryfikacja złożonych ofert.

Protokół z sesji otwarcia ofert znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej. Link TUTAJ.