W 102. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Autor: redakcja UMJG

11.11.2020 - 8:26

Jutro 102. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

W tym roku nic nie jest takie, jak wcześniej – epidemia odłożyła się cieniem na wszelkich sferach naszej aktywności, także w sferze społecznego życia, naszych tradycji, naszej pamięci. Ale też spowodowała, że nic już nie jest tak oczywiste, jak się wydawało jeszcze niedawno.

Inny też jest Dzień Niepodległości i inne związane z nim refleksje.

Nieodmienna została pamięć o tych ludziach, którzy w 1918 roku sprawili, że odrodziła się Polska. Nieodmienny jest nasz dla nich szacunek i nasza o nich pamięć. Oni wskrzesili Ojczyznę, o której marzyło kilka pokoleń rodaków i dowiedli światu, że wszystko jest możliwe .

Dziś jednak widzimy, że powiedzenie „wolność i niepodległość nie jest dana raz na zawsze” nabiera nowych znaczeń. Musimy uznać, że jest to boleśnie prawdziwe, bo okazuje się, że samo pojmowanie wolności przez kolejne pokolenia jest zupełnie inne.

Wydaje się tak oczywiste i naturalne, że „moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się krzywda drugiego człowieka” i że ta maksyma powinna być dla wszystkich jasnym przekazem. I dla rządzących i dla przeciętnego człowieka.

Okazuje się jednak, że tak nie jest, więc nowe pokolenie, które właśnie w ostatnich dniach zaznacza swoją społeczną aktywność, zaczyna walkę o swoją wolność i swoją niepodległość.

Poczucie bezsilności wobec władzy, usiłującej dyktować wszystkim swoje reguły życia zrodziło siłę. Siłę sprzeciwu. Została bowiem przekroczona granica akceptacji ograniczenia dla dobra wspólnego.

Jeśli władza dyktuje ludziom swoje normy wspólnego dobra, dyktowane swoimi ambicjami i fobiami, może się spodziewać, że tak pojmowany rząd dusz zostanie odrzucony – tym gwałtowniej, im mocniejszy jest dyktat.

To takie proste, kiedy tłum śpiewa „wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem…”. A okazuje się, że dla wielu ludzi to jest tekst nie do pojęcia.

Dlatego właśnie Dzień Niepodległości 2020 roku zapamiętamy szczególnie. Jako ten, w którym oddajemy hołd naszym przodkom sprzed ponad wieku, ale także jako ten, który współcześnie definiuje nowemu pokoleniu jego niepodległość i jego wolności.

Bohaterom 1918 roku oddajmy cześć i honory, nowym pokoleniom – szansę budowania nowego bytu.

Niezależnie od wszelkich, najtrudniejszym spraw Dzień Niepodległości jest świętem wszystkich Polaków – życzę nam wszystkim, byśmy mogli ten dzień spędzić razem, poświęcając choćby chwilę refleksji pamięci wszystkich tych, których wysiłek i ogrom poświęcenia pozwolił na to, byśmy mieli szanse żyć w wolnej Polsce, której przyszłość możemy razem doskonalić.

Jerzy Łużniak

Prezydent Miasta Jeleniej Góry