Budynek I LO w Jeleniej Górze.

Autor: redakcja UMJG

17.2.2021 - 15:42

Finaliści Olimpiady Zwolnieni z Teorii

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze zostali finalistami ogólnopolskiej Olimpiady „Zwolnieni z Teorii”.

Olimpiada Zwolnionych z Teorii polega na realizacji projektów społecznych, zmieniających otoczenie na lepsze. Młodzież wykorzystuje w nich wiedzę w praktyce – nawiązuje partnerstwa, uczy się pracy w zespole, tworzy harmonogram i budżet.

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego: Paulina Łobocka, Jagoda Maląg, Weronika Piotrowska, Milena Hawryluk, Oliwia Zarzycka, Edmund Grabek, Wiktoria Aleksandrowicz, Dominika Rodziewicz i Adrian Sobiński, zdobyli tytuły finalistów olimpiady i Międzynarodowe Certyfikaty zarządzania Project Management Institute. Miłosz Kłosowski absolwent, który w poprzednim roku został finalistą, w tym roku pełnił funkcję mentora projektów społecznych.

Młodzież z „Żeroma” zrealizowała dwa projekty: Odrobinę kultury i Green Spirit. Pierwszy z nich to cykliczne spotkania z osobami związanymi z różnymi gałęziami kultury – od fotografii, przez aktorstwo, po podróże. Zaproszeni goście to ludzie młodzi, którzy podzielili się swoim doświadczeniem i rozwijali dyskusję na ciekawe tematy. Celem projektu było zachęcenie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w kulturze, tym samym do twórczego samorozwoju.

Film przedstawiający realizację projekt Jagody i Pauliny znajduje sie poniżej.

Adres URL dla Remote video

Projekt Green Spirit mający na celu poprawę środowiska w naszym regionie, to liczne spotkania z uczniami jeleniogórskich szkół, udział w wydarzenia sportowych, między innymi Biegu Niepodległości i Biegu Piastów. Zadaniem młodzieży było szerzenie wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Działania te miały uświadomić społeczeństwu, jak codzienne nawyki mogą wpływać na otaczający nas świat.

Koordynatorem projektów był nauczyciel podstaw przedsiębiorczości Ewa Andrusyszyn.

Więcej informacji o „Zwolnionych z Teorii” można znaleźć na stronie projektu: https://zwolnienizteorii.pl/