edukacja

Przed pasowaniem na ucznia

Pierwszoklasiści z SP 15 będą mieli pasowanie na ucznia dopiero za kilka dni, ale z rąk Jerzego Łużniaka, zastępcy prezydenta miasta otrzymali pamiątkowe, szkolne kalendarze już dziś.

Pasowania na pierwszoklasistę

W okresie od 6 do 20 października br. we wszystkich jeleniogórskich szkołach odbywać się będą uroczystości pasowania na pierwszoklasistę.

Oświata w liczbach...

Do pierwszych klas szkół podstawowych w Jeleniej Górze poszło – według stanu na 20.09. niespełna 600 uczniów, dokładnie – 566. Ta liczba może się jeszcze odrobinę zmienić...

Bezpłatny kurs przygotowujący do egzaminu poprawkowego z matematyki

Wychodząc naprzeciw potrzebom absolwentów klas maturalnych, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze, zaprasza na bezpłatny kurs przygotowujący do egzaminu poprawkowego z matematyki.

Maj 2017

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

 

Sprawozdania i harmonogramy placówek:

Miejskie Przedszkole 2

Miejskie Przedszkole 10

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017 \ 2018

Szanowni Państwo.

W związku z zakończeniem naboru i wykorzystaniem wszystkich wolnych miejsc w naborze podstawowym, informujemy że na rok szkolny 2017/2018  nie odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do miejskich przedszkoli w Mieście Jelenia Góra.

 

 

Podstawa Prawna:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Nr 0050.977.2017.VII z dnia 11.04.2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 0050.976.2017.VII z dnia 11.04.2017 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2017/2018 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 
Zarządzenie Nr 12/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art.18 ust.1 pkt 2 lit.c ustawy – Prawo Oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.  

Poniżej zasady rekrutacji do poszczególnych placówek oświatowych

 

Nabór do klasy sportowej SP10

Szkoła Podstawowa nr 10 w Jeleniej Górze organizuje w roku szkolnym 2017/2018 klasę IV sportową o profilu: wszechstronny rozwój fizyczny z elementami lekkoatletyki, gimnastyki, z ukierunkowaniem na piłkę koszykową i ręczną dla dzieci z rocznika 2007/ 2008 (obecna klasa III szkoły podstawowej).

Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017

Miejska uroczystość inauguracji roku szkolnego odbyła się 1 września, o godz. 12.00 w siedzibie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2.

Subscribe to RSS - edukacja

 

Kalendarz FB