Płatność za odbiór odpadów komunalnych

Informujemy, że Miasto Jelenia Góra wprowadziło indywidualne numery kont bankowych, na które należy uiszczać bez wezwania, opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W przypadku nieotrzymania indywidualnego numeru konta prosimy o kontakt z Referatem Odpadów Komunalnych.

Opłat należy dokonywać miesięcznie w terminie do ostatniego dnia miesiąca, za który następuje rozliczenie.

Wpłat można dokonać bez dodatkowych opłat w Banku Millennium Oddział w Jeleniej Górze lub w kasach Urzędu Miasta Jeleniej Góry.


Obowiązujące stawki opłat dla mieszkańców:

zbiórka selektywna - 15zł /osobę/ miesiąc,

zbiórka nieselektywna - 25zł /osobę/ miesiąc.


 

Stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne określa uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 

Kalendarz FB