Kontakt

KANCELARIA - RATUSZ

Pl. Ratuszowy 58
tel. 75 75 46 101, 171
fax 75 75 46 159
email: ratusz@jeleniagora.pl

KANCELARIA - UM SUDECKA

ul. Sudecka 29
tel. 75 75 46 210,
fax 75 76 46 290, 75 76 47 6325
email: sudecka@jeleniagora.pl


PREZYDENT MIASTA - Marcin Zawiła

Pl. Ratuszowy 58
tel. 75 75 46 103
email: sekretariat@jeleniagora.pl

Z-CA PREZYDENTA MIASTA - Jerzy Łużniak

Pl. Ratuszowy 58
tel. 75 75 46 105
email: sekretariat@jeleniagora.pl

Z-CA PREZYDENTA MIASTA - Piotr Paczóski

ul. Sudecka 29
tel. 75 75 46 258
email: sekretariats@jeleniagora.pl

SEKRETARZ MIASTA

tel. 75 75 46 155
email: sekretarz@jeleniagora.pl

SKARBNIK MIASTA - Janina Nadolska

tel. 75 75 46 179
email: skarbnik@jeleniagora.pl


MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW - Dominika Jagielska

Pl. Ratuszowy 58

tel. 75 75 46 110

email: rzecznik_um@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ FINANSOWY

ul. Sudecka 29
tel. 75 75-46-208 - Informacja podatki,
tel. 75 75-46-229 - Informacja użytkowanie wieczyste

Zastępca Skarbnika Miasta: Jolanta Wójciakowska

tel. 75 75-46-365

Refereat Podatków i Opłat Lokalnych

tel. 75 75-46-209
podatki_um@jeleniagora.pl

Referat Rachunkowiści

tel. 75 75-46-309
ksiegowosc_um@jeleniagora.pl

Referat Egzekucji

tel. 75 75-46-366
windykacja_um@jeleniagora.pl

Referat Planowania i Analiz

Pl. Ratuszowy 58
tel. 75 75-46-148, -147, -179, -135
planowanie_um@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KADR - Naczelnik: Mirosława Michułka

ul. Sudecka 29
tel. 75 75 46 253
email: woik@jeleniagora.pl

BIURO RADY MIEJSKIEJ - Kierownik: Małgorzata Trubiłowicz

Pl. Ratuszowy 58
tel. 75 75-46-106
email: rm_um@jeleniagora.pl

BIURO PREZYDENTA MIASTA - Kierownik: Jerzy Zębik

Pl. Ratuszowy 58
tel. 75 75-46-184
email: bpm@jeleniagora.pl

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW ( DO PREZYDENTA MIASTA )

Pl. Ratuszowy 58 (przybudówka) - pok 4
tel. 75 75 46 175
email: skargi_um@jeleniagora.pl

REDAKCJA STRONY INTERNETOWEJ

email: strona@jeleniagora.pl
tel. 75 75 46 164

RZECZNIK PRASOWY

Pl. Ratuszowy 58 (przybudówka) - pok 206
cwiklik@jeleniagora.pl
tel. 75 75 46 199

 

WYDZIAŁ KULTURY I TURYSTYKI - Naczelnik: Irena Kempisty

POKÓJ 307 (przybudówka)
Pl. Ratuszowy 58
tel. 75 75 46 178
email: kultura@jeleniagora.pl
email: turystyka@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI - Naczelnik: Daniel Lepieszo

ul. 75 75 46 274
ul. Sudecka 29
tel. 75 75 46 234 (rejestracja pojazdów)
tel. 75 75 46 260 (ewidencja pojazdów)
tel. 75 75 46 280 (prawa jazdy)

email: komunikacja_um@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - Naczelnik: Jacek Praszczyk

ul. Ptasia 2-3
tel. 75 75 46 295

Referat Mienia Miasta

tel. 75 75 46 248
email:nieruchomosci@jeleniagora.pl

Referat Mienia Skarbu Państwa

tel. 75 75 46 243

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU - Naczelnik: Maria Matuszewska

geodezja.jeleniagora.pl

ul. Ptasia 2-3
tel. 75 75 49 852
email: geodetamiasta@jeleniagora.pl

Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

tel. 75 75-49-842

sprzedaż map, wypisów i wyrysów pok. 223
tel. 75 75-49-840
email: sprzedaz.geodezja@jeleniagora.pl

wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów pok. 224
tel. 75 75-49 -841

Narady koordynacyjne - uzgadnianie dokumentacji projektowej pok. 224
tel. 75 75-49-845

Zgłoszenia prac geodezyjnych pok. 231
tel. 75 75-49-846

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - Naczelnik: Marceli Krajniak

ul. Armii Krajowej 19
tel. 75 75 49 825 oraz 75 75 49 826
email: pczk_um@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW - Naczelnik: Agata Żmijewska

 

Centrum Obsługi Klienta

ul. Ptasia 6A, parter
tel. 75 75 46 356, fax. 75 75 49 870
email: wom@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA - Naczelnik: Barbara Olszewska

Plac Ratuszowy 58
tel. 75 75 46 136
email: wrm@jeleniagora.pl

Referat Funduszy Europejskich

tel. 75 75 46 196
email: fundusze_um@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANYMI INWESTYCJAMI TERYTORIALNYMI AGLOMERACJI JELENIOGÓRSKICH

ul. Okrzei 10

Naczelnik Wydziału: Renata Kwiatek

tel. 75 75-46-249
e-mail: zitaj@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA - Naczelnik: Katarzyna Bartniczak

ul. Sudecka 29
tel. 75 75-46-220
email: wgk_um@jeleniagora.pl

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. 75 75 46 306
email: srodowisko_um@jeleniagora.pl

Referat Gospodarki Odpadami

tel. 75 75 49 896
email: wgok@jeleniagora.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO - Kierownik: Janusz Milewski

Pl. Ratuszowy 58
tel. 75 75 46 115
email: usc_um@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ - Naczelnik: Zofia Janocha

ul. Ptasia 2/3
tel. 75 75 46 305
email: wgm_um@jeleniagora.pl

Referat Gospodarki Lokalami

tel. 75 75-46-305

Referat Dodatków Mieszkaniowych

ul. Ptasia 2/3, pokój nr 9
tel. 75 75 46 270, 75 75 46 275

WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ul. Ptasia 6A

fax 75 75-46-256
tel.75 75-46-239
e-mail: wuaib_um@jeleniagora.pl

Referat Architektury i Urbanistyki

Kierownik Referatu: Sylwia Bajor
tel. 75 75-46-327
e-mail: architektura_um@jeleniagora.pl

Referat Budownictwa

e-mail: budownictwo_um@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ KONTROLI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - Naczelnik: Elżbieta Szuflicka-Leszkiewicz

Pl. Ratuszowy 58
tel. 75 75 46 121
email: wkin_um@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU -Naczelnik: Paweł Domagała

Pl. Ratuszowy 58
tel. 75 75 46 340
email: edukacja@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ INFORMATYKI I OBSŁUGI TECHNICZNEJ - Naczelnik: Tomasz Dumycz

Pl. Ratuszowy 58
tel. 75 75 46 140
email: wot_um@jeleniagora.pl

Referat Informatyki
Główny Specjalista d/s BHP

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - Naczelnik: Tomasz Kowalczyk

ul. Sudecka 29
tel. 75 75 46 225
email: izp_um@jeleniagora.pl

Zespół ds. Wdrożenia Projektu ISPA-PIU
tel. 75 75 46 207

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH ZDROWIA i ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - Naczelnik: Andrzej Marchowski

Pl. Ratuszowy 58 Pokój 1
tel. 75 75 46 152/118

email: sprawyspoleczne@jeleniagora.pl

Pokój 2
Sprawy niepełnosprawnych
jskoczen@jeleniagora.pl 75 75 46 174

Organizacje Pozarządowe
organizacje@jeleniagora.pl 75 75 46 152

Karta Dużej Rodziny (JKDR)
awieczorek@jeleniagora.pl 75 75 46 131

 

AUDYTOR WEWNĘTRZNY - Izabela Sołtys

Pl. Ratuszowy 58
tel. 75 75 46 158
email: aw_um@jeleniagora.pl

 

Kalendarz FB