"Jeleniogórzanin Bez Barier"


Konkurs „Jeleniogórzanin bez barier” jest konkursem cyklicznym, ogłaszanym co rocznie przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry przy współudziale Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Celem konkursu jest promowanie postaw osób przełamujących bariery i stereotypy dotyczące niepełnosprawności, osób które mogą być wzorem postępowania dla innych.
Ogłoszenie wyników Konkursu i przyznanie honorowego tytułu „Jeleniogórzanin bez barier”, odbywać się będzie podczas organizowanych corocznie uroczystości z okazji Światowego Dnia Inwalidy, w miesiącu grudniu.


 

 

 

 

Kalendarz FB