Herb Jeleniej Góry

-A +A

Historia i kształtowanie się herbu miasta na przestrzeni dziejów: