Indeks jakości
powietrza:

Więcej
informacji

BARDZO DOBRY

Dane z godziny: 3:00 - 4:00
Stacja pomiarowa: Ogińskiego