Indeks jakości
powietrza:

Więcej
informacji

DOSTATECZNY

Dane z godziny: 19:20
Stacja pomiarowa: Ogińskiego