Indeks jakości
powietrza:

Więcej
informacji

DOBRY

Dane z godziny: 21:00 - 22:00
Stacja pomiarowa: Ogińskiego