Indeks jakości
powietrza:

Więcej
informacji

BARDZO DOBRY

Dane z godziny: 0:00 - 1:00
Stacja pomiarowa: Ogińskiego