Indeks jakości
powietrza:

Więcej
informacji

DOBRY

Dane z godziny: 4:00 - 5:00
Stacja pomiarowa: Ogińskiego