Indeks jakości
powietrza:

Więcej
informacji

BARDZO DOBRY

Dane z godziny: 9:00 - 10:00
Stacja pomiarowa: Ogińskiego