Indeks jakości
powietrza:

Więcej
informacji

DOBRY

Dane z godziny: 14:00 - 15:00
Stacja pomiarowa: Ogińskiego