Indeks jakości
powietrza:

Więcej
informacji

DOBRY

Dane z godziny: 03:20
Stacja pomiarowa: Ogińskiego