Indeks jakości
powietrza:

Więcej
informacji

BARDZO DOBRY

Dane z godziny: 01:20
Stacja pomiarowa: Ogińskiego