Indeks jakości
powietrza:

Więcej
informacji

DOBRY

Dane z godziny: 1:00 - 2:00
Stacja pomiarowa: Ogińskiego