Napis Wirtualny Kiermasz Szkół.

Autor: redakcja UMJG

16.3.2021 - 9:53

Wirtualny Kiermasz Szkół

 

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Bolesława Chrobrego

ul. Armii Krajowej, 58-500 Jelenia Góra

 

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Mikołaja Kopernika,

ul. PCK 14a, 58-560 Jelenia Góra

 

Szkoła Podstawowa nr 5

ul. Lotnictwa 1, 58-500 Jelenia Góra

 

 • dyrektor: mgr Beata Kopecka
 • telefon: 75 64 214 29
 • adres e-mail: sekretariat@spnr5jg.pl
 • http://www.spnr5jg.pl/

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Włodzimierza Puchalskiego

ul. Cieplicka 74, 58-560 Jelenia Góra

 

 • dyrektor: mgr Maria Guszała
 • telefon: 75 75 514 30
 • adres e-mail: szkolanr6jeleniagora@wp.pl
 • https://sp6.jgora.pl/

Szkoła Podstawowa nr 7

im. Adama Mickiewicza

ul. Sudecka 53, 58-500 Jelenia Góra

 

Szkoła Podstawowa nr 8

im. Władysława Broniewskiego

ul. Ignacego Paderewskiego, 58-506 Jelenia Góra

 

 • dyrektor: mgr Maria Silbert Salabura
 • telefon: 75 75 259 95
 • adres e-mail: spnr8jg@op.pl
 • https://sp8.jgora.pl/

Szkoła Podstawowa nr 10

im. Marii Skłodowskiej-Curie,

ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra

 

Szkoła Podstawowa nr 11

im. Fryderyka Chopina

ul. Moniuszki 9, 58-506 Jelenia Góra

 

 • dyrektor: mgr Teresa Szewczyk
 • telefon: 75 75 312 96
 • adres e-mail: dyrekcja.sp11jg@op.pl
 • http://www.sp11jg.pl/

Szkoła Podstawowa nr 13

Im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Piotra Skargi 19, 58-500 Jelenia Góra

 

Szkoła Podstawowa nr 15

ul. Kamiennogórska 9, 58-570 Jelenia Góra

 

 

INDYWIDUALNE PROPOZYCJE JELENIOGÓRSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

podległych Miastu Jelenia Góra - marzec 2021 r.

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Bolesława Chrobrego

ul. Armii Krajowej, 58-500 Jelenia Góra

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego jest jedną z najstarszych szkół w Jeleniej Górze. Misja szkoły zapisana jest w przesłaniu: „ŻEBY OKO WIDZIAŁO, UCHO SŁYSZAŁO, GŁOWA MYŚLAŁA, A SERCE CZUŁO". W szkole pracują wysoko wykwalifikowani nauczyciele, którzy w większości posiadają najwyższe kwalifikacje - nauczyciela dyplomowanego. Szkoła jest bezpieczna i przyjazna dla uczniów i rodziców. Znajduje się w samym centrum Jeleniej Góry przy ul. Armii Krajowej 8, w bezpośrednim sąsiedztwie Policji i Straży Miejskiej. Kształcąc naszych uczniów - na co dzień - współpracujemy z wieloma instytucjami miejskimi i ogólnopolskimi: Książnicą Karkonoską, Zdrojowym Teatrem Animacji, Filharmonią Dolnośląską, Muzeum Karkonoskim, Karkonoskim Parkiem Narodowym, Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze, Uniwersytetem Ekonomicznym, Narodowym Forum Muzyki oraz Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Policją. Szkoła dysponuje bogatą i nowoczesną bazą dydaktyczną przystosowaną do potrzeb uczniów. Mamy do swojej dyspozycji dwa budynki. Posiadamy trzy sale gimnastyczne, dwie aule, trzy pracownie informatyczne, pracownie językowe oraz dwie biblioteki szkolne. Dysponujemy nowoczesnym, wielofunkcyjnym boiskiem szkolnym, bieżnią o sztucznej nawierzchni, ścianką wspinaczkową, placem zabaw „Radosna szkoła".

W klasach I - III uczniowie uczęszczają na zajęcia międzyoddziałowe: muzyczne, taneczne, sportowe i artystyczne. W klasach IV – VIII funkcjonują klasy z profilowanymi zajęciami tematycznymi: muzycznymi (nauka śpiewu – chór dla dziewcząt i chłopców; gra na instrumentach – zespół instrumentalny dla chłopców), tanecznymi (taniec ludowy – taniec nowoczesny) i sportowymi. Szkoła realizuje wiele projektów o charakterze naukowym oraz artystycznym. W klasach nauczany jest język niemiecki lub język angielski. W SP2 prężenie działa świetlica szkolna, czynna w godzinach od 7:00 - 17:00, w której uczniowie mogą rozwijać uzdolnienia i zainteresowania biorąc udział w różnorodnych tematycznie zajęciach (sportowe, teatralne, plastyczne, joga, techniczne, krawieckie, kulinarne tzw. „Kuchcikowo”, taneczne, językowe, gra w szachy). Pod opieką wychowawców świetlicy uczniowie w odrębnej sali lekcyjnej mają możliwość odrobienia zadań domowych. Uczniowie klas I – III przebywający na świetlicy w sposób zorganizowany i zawsze pod opieką, spożywają obiady w stołówce szkolnej. W dbałości o uczniów szkoła zapewnia im stałą opiekę pedagogów szkolnych oraz szkolnej pielęgniarki. Dla uczniów szkoły przygotowana jest szeroka oferta różnorodnych zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz wspierających indywidualne potrzeby uczniów. Realizowany jest projekt unijny skierowany do uczniów klas I - VIII "Jeleniogórskie Szkoły - pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia". Misja nowoczesnej edukacji realizowana jest poprzez ścisłą współpracę z rodzicami i lokalnymi środowiskami twórczymi, umożliwiając wszechstronny rozwój talentów i zdolności dzieci. Szkoła pomaga podopiecznym odkrywać, poznawać i rozumieć świat. W placówce realizowane są zajęcia innowacyjne z zakresu: - kształcenia artystycznego „Śpiew, taniec, muzyka”, - robotyki "Robotyka dodaje dzieciom skrzydeł", - akrobatyki sportowej "To jest przegięcie". 

W roku szkolnym 2020/2021 uruchomiona została również dla uczniów I – III sala doświadczeń przeznaczona do zajęć praktycznych służących odkrywaniu świata.

W okresie nauki zdalnej prowadzone były zajęcia dydaktyczne w oparciu o Platformę Microsoft Teams. Szkoła Podstawowa nr 2 została wyróżniona certyfikatem "Szkoła w Chmurze Microsoft" za zaangażowanie w transformację cyfrową edukacji.

Rusza Wirtualny Kiermasz Szkół - zapraszamy do zapoznania się z ofertą jeleniogórskich szkół podstawowych - lista będzie uzupełniana na bieżąco

 

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Mikołaja Kopernika,

ul. PCK 14a, 58-560 Jelenia Góra

 • dyrektor: mgr Dorota Binkowska
 • telefon: 75 75 514 75
 • adres e-mail: sp3jeleniagora@wp.pl
 • http://sp3jg.pl/

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Jeleniej Górze im. Mikołaja Kopernika położona jest w uzdrowiskowej części miasta u podnóża Karkonoszy w bezpiecznej i spokojnej okolicy. Placówka zapewnia zróżnicowaną ofertę edukacyjną, wysoki poziom nauczania poparty wynikami konkursów wojewódzkich i międzynarodowych. W szkole panuje miła atmosfera służąca pogłębianiu i przyswajaniu wiedzy. Gwarantowane jest bezpieczeństwo oraz wsparcie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Kadra pedagogiczna, dyrekcja oraz społeczność szkolna oferuje: 

 • bogato wyposażone pracownie i sale lekcyjne;
 • laboratorium chemiczno – fizyczne;
 • bibliotekę z centrum multimedialnym oraz bogatym księgozbiorem;
 • zajęcia dodatkowe dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi;
 • pomoc pedagoga i nauczycieli wspierających;
 • organizację wycieczek, konkursów i zawodów szkolnych i międzyszkolnych;
 • realizację projektów unijnych, w tym zajęć przedmiotowych, terapii oraz zajęć sportowych;
 • dostęp do stołówki z ciepłymi posiłkami;
 • dostęp do świetlicy z możliwością uczestnictwa w ciekawych zajęciach;
 • prężnie działające koła zainteresowań oraz klasy o profilu sportowym; 
 • zajęcia dodatkowe: język polski dla obcokrajowców, koło literackie, "kuchcikowo", koło matematyczne, koło przyjaciół książki  i biblioteki, koło informatyczne, SKS - zajęcia rowerowe, gry zespołowe, narciarstwo biegowe, lekkoatletyka, chór szkolny zajęcia papieroplastyczne - origami, aikido, taniec współczesny, drużyna harcerska "żywioły", schola "miriam";

Placówka jest szkołą nowoczesną, otwartą na potrzeby wszystkich uczniów.

 

Szkoła Podstawowa nr 5

ul. Lotnictwa 1, 58-500 Jelenia Góra

 • dyrektor: mgr Beata Kopecka
 • telefon: 75 64 214 29
 • adres e-mail: sekretariat@spnr5jg.pl
 • http://www.spnr5jg.pl/

 

Kameralna szkoła w przepięknym bezpośrednim otoczeniu przyrody, położona u podnóży Góry Koziniec. Posiada pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej typu „ Mały Orlik”, boisko do siatkówki, plac zabaw oraz tereny zielone do zabawy i zajęć na świeżym powietrzu.   Położenie szkoły z dala od głównej drogi oraz brak gęstej zabudowy mieszkalnej w otoczeniu powoduje, że środowisko wokół jest przyjazne dla zdrowia. Szkoła Podstawowa nr 5 to szkoła z tradycjami, jej działalność trwa nieprzerwanie od 1946 r.  Pierwszy dzwonek w Szkole Podstawowej nr 5 zabrzmiał 6 października 1946 r.

W roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa nr 5 otrzymała Certyfikat Wiarygodniej Szkoły, a w roku 2018 - Certyfikat Jakości dla placówki wyróżniającej się wysokim standardem edukacji.

Szkoła Podstawowa nr 5 zapewni Państwa dziecku:

 • wychowanie w duchu najlepszych wartości,
 • indywidualne podejście do dziecka,
 • bezpieczeństwo w zakresie uzależnień i agresji (lokalizacja szkoły na przedmieściu, zintegrowana społeczność),
 • naukę języka angielskiego od klasy pierwszej do ósmej oraz języka niemieckiego od klasy siódmej do ósmej,
 • zajęcia w nowocześnie wyposażonych salach lekcyjnych (projektory, tablice multimedialne), dziennik elektroniczny z dostępem dla rodzica i ucznia,
 • nowocześnie wyposażoną salę do zajęć z informatyki, 
 • świetnie wyposażoną salę integracji sensorycznej,
 • możliwość korzystania z zajęć dodatkowych (taniec, szachy);
 • różnorodne koła zainteresowań (SKS, kulinarne,  plastyczne, teatralne, językowe, misyjne, matematyczne, informatyczne);
 • możliwość spożywania obiadów;
 • opiekę świetlicową.

Szkoła uczestniczy w programach: owoce, warzywa oraz produkty mleczne dla uczniów, Umiem pływać, Uczę się bezpiecznie żyć.

 

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Włodzimierza Puchalskiego

ul. Cieplicka 74, 58-560 Jelenia Góra

 • dyrektor: mgr Maria Guszała
 • telefon: 75 75 514 30
 • adres e-mail: szkolanr6jeleniagora@wp.pl
 • https://sp6.jgora.pl/

 

Szkoła Podstawowa nr 6 w Jeleniej Górze nosi imię Włodzimierza Puchalskiego. Położona jest w malowniczych okolicach, wśród zieleni z dala od ruchliwych arterii. Placówka pracuje na jedną zmianę. Od pierwszej klasy nauczany jest jeden język obcy (angielski lub niemiecki). Baza szkoły posiada dużą świetlicę szkolną, wyposażoną w wiele ciekawych pomocy dydaktycznych, zabawek oraz sprzęt video ozonator. Świetlica zapewnia opiekę od godz. 6.30 do godz. 17.00. W szkole funkcjonuje sklepik i stołówka oferująca dzieciom smaczne i zdrowe obiady. W zasobach bazy szkoły są dwie sale gimnastyczne i dwie pracownie komputerowe. Sale dydaktyczne posługują się trema tablicami interaktywnymi, które regularnie wykorzystywane są przez nauczycieli, co sprawia, że lekcje stają się ciekawsze i atrakcyjniejsze. Dbając o uczniów, umożliwia im się pozostawienie w szkole podręczników. Przy szkole funkcjonuje zespół nowoczesnych wielofunkcyjnych boisk ,,ORLIK" i ,,PLAC ZABAW" sfinansowany w ramach programu ,,Radosna Szkoła".

Szkoła uczestniczy w wielu akcjach i happeningach. Posiada własny ceremoniał uroczystości szkolnych, sztandar, pieśń szkoły oraz logo szkoły. Jest placówką otwartą na potrzeby uczniów i rodziców. Udział uczniów SP nr 6 w licznych konkursach, zawodach sportowych, turniejach, projektach miejskich i ogólnopolskich daje możliwość rozwoju i realizacji zainteresowań. Szkoła Podstawowa nr 6 przygotowała bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia uczniów m.in.: szkolne koło sportowe, koło turystyczne, szkolna sekcja szachowa, koło matematyczne, koło języka niemieckiego i angielskiego. Społeczność szkoły wychodzi naprzeciw uczniom, którzy potrzebują pomocy. Organizowane są zajęcia wyrównawcze z języka polskiego , matematyki, języków obcych, podczas których wychowankowie mogą uzupełnić wiedzę.

Na terenie placówki prężnie działa Przystań Twórcza, która oferuje uczniom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych między innymi: zajęcia plastyczne, taneczne, karate, judo i capoeirę, język angielski i inne. Warsztaty prowadzone są przez pracowników Przystani Twórczej. W naszej szkole odbywają się również zajęcia gry na instrumencie: pianino, skrzypce, keyboard, gitara, klarnet, saksofon, perkusja, akordeon. Lekcje prowadzone są po zajęciach na terenie szkoły  przez nauczycieli ze Społecznego Ogniska Muzycznego.

Szkoła Podstawowa nr 7

im. Adama Mickiewicza

ul. Sudecka 53, 58-500 Jelenia Góra

 

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza jest szkołą przyjazną uczniom i rodzicom, gdzie każde dziecko czuje się docenione i zauważone.  

W placówce zapewnia się uczniom nowoczesne, estetyczne, kolorowe sale lekcyjne, przestronne korytarze, dwa boiska, bieżnię, plac zabaw, salę zabaw dla najmłodszych. Duży teren zielony wokół szkoły zapewnia uczniom komfort i bezpieczeństwo podczas przerw.

Dzięki udziałowi szkoły w licznych projektach unijnych sale przedmiotowe placówki są doskonale wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym siedem sal posiada tablice interaktywne. W szkole działa monitoring i domofon. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej. Lekcje odbywają się w systemie jednozmianowym. 

Szkoła Podstawowa nr 7 zapewnia:

 • świetlicę szkolną czynną w godzinach od 6.30 do 16.30,
 • udział w programie „Umiem Pływać”,
 • zajęcia w czytelni multimedialnej,
 • dostęp we wszystkich  klasach do zasobów internetowych przydatnych w realizacji zajęć lekcyjnych, 
 • udział w programie „Owoce w szkole” oraz „Szklanka mleka”, 
 • zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, wyrównawcze, 
 • biofeedback,
 • zajęcia arteterapii,
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej,
 • zajęcia z tyflopedagogiem.

Szkoła oferuje pomoc rodzinie: 

 • możliwość spożywania obiadów w szkole,
 • paczki okolicznościowe dla dzieci,
 • konsultacje psychologa, pedagoga.

Proponowanych jest również wiele zajęć pozalekcyjnych: 

 • koło kulinarne, 
 • koło języka angielskiego, hiszpańskiego, polskiego
 • koło plastyczne, teatralne
 • koło recytatorskie, ortograficzne, 
 • koło pierwszej pomocy, 
 • zajęcia sportowe, taneczne, 
 • koło matematyczne, informatyczne,
 • koło ekonomiczne. 

Oferowanych jest szereg atrakcji uczniom uczęszczających do SP nr 7: 

 • regularne wyjścia do kina, teatru, filharmonii, 
 • wycieczki, zabawy okolicznościowe, zielone szkoły
 • dyskoteki, zawody sportowe,
 • konkursy szkolne i międzyszkolne z nagrodami, 
 • festyny rodzinno– sportowe. 

Szkoła Podstawowa nr 8

im. Władysława Broniewskiego

ul. Ignacego Paderewskiego, 58-506 Jelenia Góra

 • dyrektor: mgr Maria Silbert Salabura
 • telefon: 75 75 259 95
 • adres e-mail: spnr8jg@op.pl
 • https://sp8.jgora.pl/

 

Szkoła Podstawowa nr 8 jest placówką z oddziałami integracyjnymi. Na każdym poziomie, oprócz oddziałów ogólnodostępnych, funkcjonują klasy integracyjne, które stwarzają doskonałe warunki do rozwoju psychospołecznego dzieci o prawidłowym rozwoju, a także dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych; te warunki to:- niewielka liczba dzieci w klasie (max. 20),- udział drugiego nauczyciela wspomagającego,- stosowanie zasady maksymalnej indywidualizacji (wykorzystanie wszystkich możliwości rozwojowych, tak u dzieci wybitnie zdolnych, jak i u dzieci o obniżonych wymaganiach edukacyjnych, tzn. dostosowanie metod, form, środków dydaktycznych do potrzeb i możliwości każdego z uczniów).

Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze przy ul. Paderewskiego 13 posiada:

 • nowocześnie wyposażone pracownie w sprzęt multimedialny oraz ciekawe pomoce dydaktyczne,
 • profesjonalną kadrę pedagogiczną (w tym m.in. logopedę, dwóch pedagogów szkolnych, psychologa),
 • opiekę pielęgniarki szkolnej,
 • salę gimnastyczną oraz boiska sportowe wraz z placem zabaw,
 • hala sportowa w budowie,
 • dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,
 • bibliotekę z czytelnią z bogatym księgozbiorem,
 • świetlicę pracującą w godzinach: 6.45 - 8.00 oraz 11.30 - 16.30.

W szkole nauka prowadzona jest na jedną zmianę. Nadto szkoła proponuje szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych (m.in. koło teatralne, muzyczne, taneczne i inne), terapeutycznych (m.in.  elementy Montessori), sportowych i wyrównawczych. Szkoła promuje także bezpieczny i zdrowy styl życia realizując szereg programów na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia. Dzieci uczestniczą w programie powszechnej nauki pływania. Placówka nastawiona jest na wyrównywanie szans, naukę tolerancji i zrozumienia dla potrzeb drugiego człowieka.

Szkoła Podstawowa nr 10

im. Marii Skłodowskiej-Curie,

ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra

 

Priorytety placówki

Szkoła:

 • bezpieczna, przyjazna, stymulująca rozwój uczniów i nauczycieli, otwarta na nowoczesne technologie i nowatorskie pomysły;
 • w której każdy uczeń uzyskuje sukcesy na miarę swoich możliwości, we współpracy z nauczycielem;
 • w której promuje się wysoki poziom nauczania oraz najlepszą jakość a także skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych;
 • dobrze i nowocześnie wyposażona;
 • zgodnie współpracująca z Rodzicami uczniów;
 • w której przyjazna atmosfera służy uczeniu się i twórczej pracy.

Serdecznie zapraszamy rodziców przyszłych pierwszoklasistów do zapoznania się z bogatą ofertą szkoły, która znajduje się na stronie internetowej: www.sp10.jgora.pl

Szkoła Podstawowa nr 11

im. Fryderyka Chopina

ul. Moniuszki 9, 58-506 Jelenia Góra

 • dyrektor: mgr Teresa Szewczyk
 • telefon: 75 75 312 96
 • adres e-mail: dyrekcja.sp11jg@op.pl
 • http://www.sp11jg.pl/

 

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Górze zaprasza do siebie oferując wspaniałą przygodę edukacyjną.

Nauczyciele, dyrekcja oraz społeczność szkoły zapewnia, że każdy uczeń uzyska sukces na miarę swoich możliwości dzięki:

 • przyjaznej i życzliwej atmosferze panującej w placówce,
 • nowoczesnym metodom nauczania,
 • ciekawej ofercie imprez i konkursów,
 • stymulowaniu rozwoju każdego dziecka,
 • indywidualnemu podejściu do ucznia,
 • dostępności do nowoczesnej technologii,
 • doskonałej i komfortowej bazie lokalowej; klasy I – III mają do dyspozycji cały budynek przy ulicy M. Karłowicza,
 • dobrej bazie sportowej, w skład której wchodzą: sala gimnastyczna, dwa boiska zewnętrzne oraz nowoczesny plac zabaw.

Społeczność SP nr 11 jest otwarta na konstruktywwną współpracę z Rodzicami Uczniów. Dzięki wspólnemu wysiłkowi Uczniowie tej szkoły osiągają wiele sukcesów, tak podczas nauki w szkole, poza jej murami i po ukończeniu nauki w niej – na dalszych etapach kształcenia. Wypracowane metody i bogate doświadczenie pedagogiczne nauczycieli zapewni powodzenie dydaktyki z kolejnymi grupami Uczniów wstępujących w progi tej szkoły

Pełna oferta szkoły znajduje się pod adresem: https://www.jeleniagora.podstawowe.vnabor.pl/ w zakładce: Oferta.

Szkoła Podstawowa nr 13

Im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Piotra Skargi 19, 58-500 Jelenia Góra

 

Misją SP nr 13 jest dobro i wszechstronny rozwój ucznia w myśl zasady „ KAŻDE DZIECKO JEST W CZYMŚ DOBRE ”. „Trzynastka” jest bezpieczna i przyjazna uczniom; uczy, bawi i wychowuje. Daje szanse rozwoju zdolnym, pomaga słabszym.

Placówka oferuje:

 • integrację poprzez organizację Pikniku Przyszłego Pierwszaka;
 • półroczny okres ochronny dla uczniów klas pierwszych w celu adaptacji;
 • pomoc w nauce, zabawę i opiekę w świetlicy szkolnej;
 • udział w programach edukacyjnych, wychowawczo - profilaktycznych:

„Nowe horyzonty” - edukacja filmowa, „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, badanie wzroku w kl. 1 w ramach akcji „Ratujmy wzrok dzieciom”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Mleko w szkole”, „Fluoryzacja zębów”, „Zdrowo jem, więc wiem”, „Śniadanie daje moc”, program „Szachy w szkole”, „Mały Mistrz, Sprawny Dolnoślązaczek”, „SKS”, „Bieg po zdrowie”, „Powszechna nauka pływania”, projekt „Lepsza szkoła”- badający kompetencje matematyczne kl. 4-8, „Klasa na medal”, „Liga ortograficzna”, „Autyzm jak to działa”, „Festiwal zdrowej żywności”, „5 porcji zdrowia”, „Niesamowity Świat Higieny Jamy Ustnej”, „Razem na święta”, „Łączy nas Polska”, „Maraton pisania listów”, „Trzynastka mierzona kilometrami”, „Mam kota na punkcie mleka”, „Akademia Przedsiębiorczości”, „Nowe kompetencje orientacji zawodowej PL – SAX”.

 • możliwość twórczej edukacji w kołach zainteresowań: matematycznym, informatycznym, przyrodniczym, języka angielskiego, sportowym, tanecznym, plastycznym, teatralnym, recytatorskim; • miłą i bezpieczną atmosferę;
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
 • jednozmianowy system nauczania;
 • monitoring wewnętrzny i dozór firmy ochroniarskiej;
 • doskonałą bazę dydaktyczną i sportowo-rekreacyjną;
 • nowoczesny sprzęt - tablice interaktywne, komputery mobilne, projektory;
 • wyremontowane sale lekcyjne, wyposażone w niezbędne środki audiowizualne i multimedialne;
 • szereg nowoczesnych środków dydaktycznych.

Realizowany jest system wspierania uzdolnień - diagnoza oraz rozwijanie umiejętności w ramach zajęć pozalekcyjnych;

 • pomoc uczniom z trudnościami w nauce;
 • objęcie uczniów opieką psychologiczno-pedagogiczną;
 • zajęcia socjoterapii i terapii pedagogicznej oraz logopedii;
 • opiekę pielęgniarki;
 • stołówkę szkolną.

UCZNIOWIE MAJĄ DO DYSPOZYCJI: salę komputerową, salę multimedialną, salę gimnastyczną, przestronną salę do zabawy i nauki „Radosna szkoła”, bibliotekę, boisko wielofunkcyjne „Orlik”, a w sezonie zimowym - lodowisko „Orlik”, nowoczesny i bezpieczny plac zabaw dla najmłodszych „ Radosna Szkoła”, przestronne klasy wyposażone w nowe meble i multimedialne środki dydaktyczne (tablice interaktywne, laptopy, dydaktyczne programy komputerowe, itp.) W szkole dzieci uczą się patriotyzmu, zachowań proekologicznych: zbierane są zużyte baterie, segregowane odpady, wykonywane są dekoracje z surowców wtórnych. Pośród wychowanków kształtowane są wartości m.in. poprzez działania w dziedzinie wolontariatu, a uczniowie chętnie biorą udział w akcjach charytatywnych ucząc się empatii i zrozumienia otaczającego nas świata.

OSIĄGNIĘCIA : * Złoty Certyfikat Bezpieczeństwa : *Bezpieczna przestrzeń szkolna, * Honorowy tytuł Zasłużona dla Miasta Jeleniej Góry, * Mecenas sportu - wyróżnienie od MKS Karkonosze, * Najfajniejsza podstawówka w regionie jeleniogórskim - ranking Gazety Wrocławskiej, * liczne sukcesy sportowe - grupowe i indywidualne, * III miejsce w międzyszkolnej klasyfikacji sportowej szkół podstawowych * sukcesy w konkursach recytatorskich i plastycznych. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony : sp13.jelenia-gora.pl oraz profilu fb.

Szkoła Podstawowa nr 15

ul. Kamiennogórska 9, 58-570 Jelenia Góra

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 15 w Jeleniej Górze „O szkole”:

W malowniczym zakątku Jeleniej Góry – w Sobieszowie stoi Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Bronisława Czecha w Jeleniej Górze, która zaprasza dziewczęta i chłopców na spotkanie szkolnej przygody. Szkoła znajduje się w spokojnej, malowniczej i przyjaznej okolicy, blisko Karkonoskiego Parku Narodowego. W budynku znajdują się kolorowe, pełne pomocy dydaktycznych sale lekcyjne, wyposażone w sprzęt elektroniczny: tablice interaktywne, rzutniki multimedialne i komputery (obecnie wykorzystywany do pracy on-line). Przyjazne otoczenie oraz wnętrze szkoły oraz nowoczesne wyposażenie zachęcają do nauki. Po lekcjach można się poświęcić różnym ciekawym zajęciom w świetlicy szkolnej: plastycznym, muzycznym, ruchowym, teatralnym i sportowym.

Dla uczniów uzdolnionych i dzieci z trudnościami organizowane są koła zainteresowań i projekty edukacyjne:

 • gimnastyka mózgu,
 • kółko teatralne,
 • koła języka angielskiego i języka niemieckiego
 • taniec nowoczesny prowadzony przez Pana Krzysztofa Cieślaka,
 • aktywna szkoła „MultiSport”,
 • „Mega Misja” program fundacji Orange
 • „Robotyka – kodowanie” dla klas I-III
 • programowanie dla klas VI-VIII,
 • język angielski w ruchu „ Let’s Talk prowadzi Pani Maja Matusz,
 • akrobatyka sportowa,
 • zumba,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • Szkolny Klub Sportowy,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczne i wyrównawcze z matematyki, języka polskiego, biologii, geografii, fizyki.

Podczas lekcji, w uczniach wyzwalana jest kreatywność, tworzone są projekty, wychowankowie chętnie podejmują nowe wyzwania. Jest możliwość zaspokajania potrzeby ruchu jak również treningu i doskonalenia talentów sportowych w sali gimnastycznej, sali zabaw, na placu zabaw czy też na wielofunkcyjnym boisku szkolnym.

Od klasy czwartej można trenować saneczkarstwo, narciarstwo biegowe i zjazdowe, biathlon w klasie sportowej. Uczniowie są sprawni, startują w zawodach i konkursach przedmiotowych, a przy okazji uczą się przestrzegania zasad fair play. Członkowie społeczności nie są obojętni wobec potrzebujących, włączają się do akcji charytatywnych na rzecz ludzi i zwierząt. W stołówce szkolnej czekają smaczne obiady. Korytarze szkolne są pełne różnych niespodzianek – można pograć w gry planszowe, lub ruchowe, a także pogłębić wiedzę.