baner

Autor: redakcja UMJG

15.7.2022 - 12:55

Nabór tenisistów do Polsko- Czeskiego Turnieju Tenisowego w Jeleniej Górze 16-18 września 2022 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Polsko- Czeski Turniej Tenisowy” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.


Zgłoszenia polskich uczestników Turnieju przyjmowane będą przez Organizatora w terminie  od 15.07.2022 r. do 15.08.2022 r. w formie:
- elektronicznej poprzez przesłanie skanu/zdjęcia wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: mkolesnikowicz@jeleniagora.pl;

- papierowej poprzez przesłanie pocztą wypełnionego formularza na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra;

- papierowej dostarczonej osobiście do Urzędu Miasta Jelenia Góra Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, pokój 212.

Zgłoszenie zostanie zaakceptowane przez Organizatora po otrzymaniu wypełnionych i czytelnie podpisanych skanów lub oryginału załącznika nr 1 do Regulaminu.


Regulamin Polsko- Czeskiego Turnieju Tenisowego w PDF.
Załącznik nr 1- Formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Projekt „Polsko- czeski Turniej Tenisowy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa
 

Galeria
Image