nabory do szkół

W marcu rusza rekrutacja do szkół podstawowych. Dni otwarte.

W marcu rusza rekrutacja do szkół podstawowych. W ostatnim tygodniu lutego szkoły zapraszają na dni otwarte.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019 \ 2020

 

 

Podstawa Prawna:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Nr 0050.1299.2018.VII z dnia 24.01.2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra.


 


Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 0050.55.2019.VIII w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2019/2020. 

Zarządzenie Nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla absolwentów gimnazjów: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/zarzadzenie-nr-22019-dolnoslaskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-4-stycznia-2019-r/

Zarządzenie Nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych:  https://www.kuratorium.wroclaw.pl/zarzadzenie-nr-32019-dolnoslaskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-4-stycznia-2019-r/


 

Poniżej, zasady rekrutacji do poszczególnych placówek oświatowych

 

nabór uzupełniający do klas I szkoły podstawowej prowadzi:

1. Szkoła Podstawowa nr 5 w Jeleniej Górze, ul. Lotnictwa 1;

2. Szkoła Podstawowa nr 15 w Jeleniej Górze, ul. Kamiennogórska 9.   


 

 

Kalendarz FB