Zwiększona pula na JBO 2019

Według pierwotnych założeń na realizację budżetu obywatelskiego na rok 2019 przeznaczona została kwota miliona złotych z czego osiemset tysięcy złotych na zadania twarde a dwieście tysięcy na projekty miękkie.  Każdy z rejonów miasta na zadania stricte inwestycyjne miał zapisane dwieście tysięcy złotych (Miasto podzielone zostało na cztery rejony) 

Decyzją Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Jerzego Łużniaka kwota przeznaczona na tegoroczny budżet obywatelski zwiększona została o kolejny milion.

Poniżej lista projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach JBO na ten rok wraz z opisem.

- POPRAWA ESTETYKI TERENU I PAWILONÓW NA GÓRCE (Położenie nowej nawierzchni wzdłuż pawilonów, ułożenie kostki brukowej, wymiana i montaż 4 ławek, 3 latarni, 4 koszy na śmieci; klomby ozdobne, drzewka )

- DOPOSAŻENIE PSIEGO PARKU ZABOBRZE (Montaż dwóch latarni hyrbydowych oraz zamontowanie wiaty chroniącej przed deszczem i urządzeń do psich sportów )

- MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PLACU KOŚCIUSZKI (POMIĘDZY UL. OKRZEI I AL. WOJSKA POLSKIEGO) (Montaż zestawów zabawowych dla dzieci, wybudowanie piaskownic z zadaszeniem, zaopatrzenie placu w ławki i kosze na śmieci; montaż monitoringu )

- NOWOCZESNE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE - CZARNE I PARK PAULINUM (Zadanie dwuetapowe – budowa boiska wielofunkcyjnego na oś. Czarne i doposażenie już istniejącego. Na terenie centrum sportowego Paulinum wykonanie oświetlenia i monitoringu )

- SIŁOWNIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU SKRZYŻOWANIE UL. CIEPLICKIEJ I ROMERA NR DZIAŁKI 100 ( montaż urządzeń )

-INTEGRACYJNO-EDUKACYJNY PLAC ZABAW W UZDROWISKOWEJ CZĘŚCI CIEPLIC PRZY UL. ZJEDNOCZENIA NARODOWEGO (Doposażenie placu zabaw w urządzenia edukacyjne np.. małpi gaj, tablica do rysowania, tablica kółko i krzyżyk itp. )

- JUNIORSKA DRUŻYNA SPEEDBALL'OWA 2019 ( Stworzenie drużyny spedballowej, w tym zakup niezbędnej infrastruktury sportowej oraz organizacja turniejów )

-KOSZULKI ROWEROWE JELENIEJ GÓRY (Zakup 400 sztuk koszulek rowerowych dla mieszkańców, którzy będą reprezentować Jelenią Górą na zawodach, imprezach sportowych i turystycznych, a także podczas urlopowych wyjazdów )

Projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach dodatkowych środków na JBO 2019

- JELENIOGÓRSKA PROMENADA BOBRU (Projekt dotyczy utworzenia ścieżki, w obrębie nadbrzeża Bobru, na odcinku od Mostu przy ulicy Lwóweckiej w kierunku Perły Zachodu, w granicach Miasta Jelenia Góra. Zakres prac obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, przeprowadzenie niezbędnych prac porządkowych i wykonanie utwardzonej ścieżki spacerowej o szerokości około 2 m, długości około 2,5 km, przystosowanej do ruchu pieszego, rowerowego i dla wózkowiczów)

- ROSA PRZY PLACU RÓŻANYM (Przedmiotem projektu jest rozwój plenerowej, ogólnodostępnej i wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności przy Placu Różanym. W ramach projektu zaplanowano doposażenie strefy aktywności o: - siłownię plenerową zawierającą 6 różnych urządzeń do ćwiczeń na pylonach z nawierzchnią bezpieczną; - ogrodzony plac zabaw dla dzieci o charakterze sprawnościowym z 3 urządzeniami z nawierzchnią bezpieczną; - strefę relaksu zawierającą 3 ławki z oparciami oraz jedną ławkę przeznaczoną dla matek karmiących z przewijakiem oraz urządzenia do gry w tym stół do szachów/ warcab z siedziskami oraz możliwością dostępu do gry dla osoby niepełnosprawnej oraz do gry w kółko i krzyżyk; - stojaki na rowery oraz nowe nasadzenia w postaci krzewów. )

- "PRZYJEMNIE I AKTYWNIE NA CODZIEŃ"- ZAGOSPODAROWANIE PODWÓRKA U ZBIEGU ULIC: DRZYMAŁY, ŚWIĘTOJAŃSKIEJ I ZŁOTNICZEJ W JELENIEJ GÓRZE (Projekt zakłada zagospodarowanie podwórka u zbiegu ww. ulic, przez stworzenie placu zabaw dla dzieci )

- DOPOSAŻENIE BOISKA MACIEJOWA (Dostawa i montaż dwóch Kontenerów dla zawodników. Wykonanie ogrodzenia boiska. Dostawa i montaż trybuny dla kibiców. Zakup kosiarki do pielęgnacji i utrzymania murawy. )

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ STAWU PRZY ULICY HOFMANA (W ramach projektu zostanie zagospodarowany teren wokół stawu znajdującego się przy ul. Hofmana, tworząc tym samym ogólnodostępne miejsce rekreacji dostępne dla całej społeczności lokalnej. Realizacja projektu polegać będzie na regulacji linii brzegowej stawu poprzez uporządkowanie zieleni, wykonanie ścieżki żwirowej wokół stawu oraz montaż elementów małej architektury tj. ławek oraz koszy na śmieci. )

- REMONT ULICY WOLNOŚCI WZDŁUŻ BUDYNKÓW NR 307 I 309 W JELENIEJ GÓRZE (Przebudowa nawierzchni jezdni betonowej, chodnika i zatok parkingowych wraz z elementami drogi, tj. krawężnikami betonowymi, obrzeżami istniejącego odcinka ulicy Wolności w Jeleniej Górze na działkach nr 35/13 i 35/17 o łącznej powierzchni 1511,40 m2, z czego: chodniki-246,40 m2, droga 893,30 m2, zatoki parkingowe 371,70 m2. )

- MINI MISTRZOSTWA ŚWIATA MIAST PARTNERSKICH JELENIEJ GÓRY W PIŁCE NOŻNEJ (Jego celem jest zorganizowanie imprezy sportowej dla Partnerów Miasta Jeleniej Góry w ramach współpracy miast partnerskich. W imprezie wezmą udział 32 drużyny, po 16 z kategorii wiekowej żak i orlik (dzieci w wieku 7-10 lat). Do udziału w turnieju zostaną zaproszone drużyny piłkarskie ze wszystkich trzynastu miast partnerskich Jeleniej Góry (z trzech kontynentów: Europy, Ameryki Północnej i Azji) oraz drużyny jeleniogórskie )

- WYDARZENIA KULTURALNE: WIECZÓR KOLĘD, FESTYN „BAW SIĘ Z NAMI” (Celem projektu jest przeprowadzenie dwóch wydarzeń kulturalnych: Wieczoru Kolęd, w grudniu 2019 roku, odbywającego się w Kaplicy pw. Św. Józefa Kalasancjusza przy ul. Goduszyńskiej oraz wakacyjnego festynu rodzinnego pt. „Baw się z nami”, który odbędzie się w sierpniu 2019 roku na boisku sportowym przy ul. Goduszyńskiej. )

 

Kalendarz FB