Zmiany na miejskich parkingach

W związku z często powtarzającymi się pytaniami o zmiany w Strefie Płatnego Parkowania, nowe koperty, likwidację niektórych miejsc parkingowych, itp. informujemy, że:

- zmiany te, które spotykają się z krytycznymi uwagami jeleniogórskich kierowców, zostały wprowadzone na skutek zmian w przepisach, które obligują samorządy do innej organizacji ruchu

- główną przyczyną problemów jest wprowadzenie nowej, większej szerokości tzw. jezdni manewrowej, to znaczy zwiększenia miejsca w ulicach, gdzie sytuowane są parkingi na o, by kierowcy mogli wygodniej wjechać w zatoczki. Kolejną – obligatoryjne poszerzenie zatoki dla osób niepełnosprawnych do 3,60 m, co powoduje w przypadku Jeleniej Góry, że zatoka jest szersza niż pas jezdni, niemniej to jest zasada wdrożona przez obowiązujący przepis, więc obligatoryjna

- w przypadku ulicy Klonowica – dla przykładu – wytyczenie zgodnej z normami szerokości jezdni manewrowej oznaczało konieczność likwidacji parkingów po jednej stronie tej ulicy

- w przypadku ulicy Bankowej nowe przepisy wymusiły dwa nowe rozwiązania – po pierwsze konieczność wyznaczenia miejsc do parkowania wzdłuż krawężnika po jednej stronie jezdni oraz konieczność wytyczenia po drugiej stronie zatok prostopadłych do krawężnika, co utrudnia mocno wjazd kierowców, szczególnie większych aut. Wytyczenie miejsc sytuowanych skośnie byłoby możliwe, jednak oznaczałoby konieczność eliminacji kolejnych zatok. Sęk w tym, że zatoki planowane skośnie muszą – zgodnie z nowymi przepisami – być szersze. Dla przykładu – o ile zatoka prostopadła dla niepełnosprawnych musi mieć szerokość 3,60 m, to skośna – 4,50. Zwyczajna zatoka może mieć 2,3 m, ale skośna – 2,5. Sumując liczbę miejsc na parkingu przy ulicy Bankowej wprowadzenie skośnych zatok oznaczałoby likwidację kolejnych 5 – 6 miejsc parkingowych, co byłoby jeszcze większą dolegliwością dla kierowców, niż zatoki prostopadłe.

Z samorządowego punktu widzenia racjonalna byłaby weryfikacja tych przepisów, bowiem na co dzień są one nieżyciowe, niemniej jest to kwestia decyzji ustawodawcy.

 

Kalendarz FB