Zakończono realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"

 
Prezydent Miasta Jeleniej Góry informuje, że zakończono realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra - Etap VII” polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z 20 nieruchomości położonych na terenie miasta Jeleniej Góry. Zadanie  zrealizowano ze środków finansowych przeznaczonych na realizację gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Koszt całkowity zadania wyniósł 107 487,17 zł, w tym kwota 82 426,60 zł stanowi dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
W ramach zadania usunięte zostało 157,390 Mg wyrobów zawierających azbest, a tym samym osiągnięto zakładany efekt rzeczowy i ekologiczny. 
 
Dofinansowano ze środków  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu
 
Wiecej o programie LINK

 

Kalendarz FB