Zakończenie realizacji programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest..."

Prezydent Miasta Jeleniej Góry informuje, że zakończono realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra - Etap IV” polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z obiektów należących do osób fizycznych, przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych, położonych na terenie miasta Jeleniej Góry. Zadanie zostało dotowane na podstawie umowy nr 170/D/OZ/JG/2015 z dnia 10 września 2015 r., zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 85 % jego kosztów kwalifikowanych, w tym do 50% kosztów kwalifikowanych ze środków  udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Program priorytetowy NFOŚiGW cz.2) usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz do 35% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra – Etap IV”

Wartość całkowita zadania                         - 23 112,00 PLN

Dotacja NFOŚiGW i WFOŚiGW                 - 19 645,20 PLN

Środki  budżetu Miasta Jeleniej Góry           -   3 466,80 PLN

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu

http://www.nfosigw.gov.pl                                     http://www.wfosigw.wroclaw.pl  

                                                                                       

 

Kalendarz FB