Wybrano ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego

Rada Miejska Jeleniej Góry na XV sesji w dniu 13 października 2015r. wybrała ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, na kadencję 2016-2019.

Lista Ławników

 

Kalendarz FB