Wizyta Komisji Oświaty Rady Miejskiej w placówkach edukacyjnych

W dniu 12 marca br. Komisja Ośwaty odbyła wizyty w wybranych placówkach opiekuńczo-wychowawczych z obszaru Sobieszowa i Cieplic. Członkowie Komisji Oświaty zgodnie z przyjętym planem pracy komisji  na 2019 rok kolejno odwiedzają placówki oświatowe oraz mają okazję poznać opinie dyrektorów na temat potrzeb remontowo -  inwestycyjnych koniecznych do zrealizowania.

Komisj Oświaty ma w planach odwiedziny wszystkich 35 placówek z terenu miasta. W dniu  wczorajszym  Komisja Oświaty odwiedziła następujące placówki: miejskie przedszkola nr 11 w Sobieszowie i nr 10 w Cieplicach; szkoły podstawowe nr 15 w Sobieszowie i nr 6 w Cieplicach oraz Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, wizytę zakończono w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. 

Dokumentacja fotograficzna z wizyty została przygotowana przez uczennicę Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w ramach praktyk uczniowskich.

Galeria: 

 

Kalendarz FB