Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Prezydent Miasta Jeleniej Góry informuje, że w związku z realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra - Etap IV” polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z obiektów należących do osób fizycznych, przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych, położonych na terenie miasta Jeleniej Góry, dnia 03.08.2015 r. został wyłoniony Wykonawca ww. robót.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość wyrażona w złotych nie przekracza 30.000 EUR na zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra – Etap IV” wybrano ofertę złożoną przez Marcina Gronowskiego i Mikołaja Gronowskiego, prowadzących działalność gospodarczą pn. Marcin Gronowski Mikołaj Gronowski Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO”z siedzibą w Mikorzynie 19, 87-732 Lubanie.

W ramach zadania zostanie usunięte 37,5 tony wyrobów zawierających azbest z 19 nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Jelenia Góra.

 

 

Kalendarz FB