Umowa na przebudowę ulicy Tabaki

Prezydent Jeleniej Góry, Jerzy Łużniak podpisał umowę o przebudowę ulicy Tabaki. Ten niezbyt długi (600 m) odcinek drogi jest ważny m.in. ze względu na położenie bezpośrednio w zapleczu Uzdrowiska Cieplice i charakter jej zabudowy mieszkaniowej.

Budowę obejmie wyłonione w wyniku przetargu konsorcjum dwóch firm – Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych oraz spółka COM-DE. W imieniu konsorcjum umowę ze strony wykonawcy podpisał Roman Krosnowski.

- To inwestycja realizowana w schemacie „zaprojektuj i wybuduj” – powiedział Jerzy Łużniak, to znaczy, że ta sama firma projektuje budowę na podstawie przekazanych przez Miasto wytycznych, a potem zajmuje się już fazą realizacji. O ile faza projektowania i uzgadniania wszelkich szczegółów jest nieco dłuższa, niż przy innych projektach, to już sama budowa musi być prowadzona według ostrych reżimów. Dla przykładu: w tym przypadku firma musi przedstawić kompletny projekt do 9 maja br., a oddać drogę wczesną jesienią tego roku.

Inwestycja pochłonie ok. 3,6 mln zł.

Galeria: 

 

Kalendarz FB