Uchwała RM w sprawie określenia na 2018 rok zadań, na które przeznacza się środki PFRON

Uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie określenia na 2018 rok zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 440.LI.2018

 

Na podstawie: art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.), w związku z art. 92 ust.1 pkt.1 oraz z art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.)

 

Kalendarz FB