Spotkanie z Konsulem Generalnym RFN

Prezydent Miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak spotkał się 22 stycznia z Konsulem Generalnym RFN we Wrocławiu Hansem Jörgem Neumannem, pełniącym tę funkcję od sierpnia ub. roku. 

Rozmawiano m.in. o zasadach współfinansowania działalności Muzeum Miejskiego Domu Gerharta Hauptmanna oraz udziale strony niemieckiej w transgranicznych projektach realizowanych przez Muzeum. 

Prezydent Jerzy Łużniak zainteresował konsula zabytkowym Parkiem przylegającym do Muzeum, który dzięki wspólnemu transgranicznemu projektowi można by było w przyszłości zagospodarować. Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych nie leży w zakresie kompetencji Konsulatu – H.J. Neumann zadeklarował, iż przekaże sprawę rządowi federalnemu.

Rozmawiano także o sprawach promocji i turystyki, w tym udziale Konsulatu w promocji regionu - Jeleniej Góry i Kotliny Jeleniogórskiej wśród niemieckich touroperatorów. Już w przyszłym tygodniu zamierza zorganizować spotkanie z właścicielami niemieckich biur podróży organizujących wycieczki do naszego miasta i regionu. 

 

 

Kalendarz FB