Spotkanie Rady Programowej Klastra Edukacyjnego w KSSEMP

W środę 23  stycznia 2019 r. w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze odbyło się kolejne posiedzenie Rady Programowej Strefowego Klastra Edukacyjnego. Tadeusz Rycharski Prezes Strefy powitał zebranych oraz przedstawił nowe przepisy prawa dotyczące funkcjonowania stref ekonomicznych w Polsce oraz zadania zarządzającego obszarem gospodarczym KSSEMP. Wanda Kozyra Kierownik Klastra przedstawiła wnioski wynikające z dotychczasowej realizacji planu pracy w roku 2018, wyniki raportu badania ankietowego, które miało na celu zdiagnozowanie oraz prognozowanie potrzeb pracodawców strefowych odnośnie kwalifikacji i umiejętności w kontekście prowadzonej (planowanej) przez nich polityki zatrudnienia. Następnie Dagmara Gęborys Wiceprezes Strefy przedstawiła propozycję nowego Regulaminu Strefowego Klastra Edukacyjnego wraz z planem pracy przyjętym do realizacji w 2019 r.

W trakcie obrad toczyła się dyskusja dotycząca współpracy, realizacji nowych projektów, promowania szkół zawodowych i firm strefowych. Jedną z propozycji, było skierowanie zaproszenie przez Pawła Domagałę – Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu UM w Jeleniej Górze przedstawicieli KSSEMP  do aktywnego włączenia się w realizację „Gry miejskiej”. Imprezy miejskiej mającej na celu promowanie jeleniogórskich placówek oświatowych – w tym ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Zaproszeni do współpracy członkowie Strefowego Klastra Edukacyjnego otrzymali akty powołania do Rady Programowej.  W trakcie podsumowania obrad przyjęte zostały wnioski dotyczące dalszej współpracy.

Wanda Kozyra, Paweł Domagała

Galeria: 

 

Kalendarz FB