Spotkania dla przedsiębiorców w ramach projektu Dolnośląski Bon na Innowacje

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wraz z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. realizujący projekt „Dolnośląski Bon na Innowacje", współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020 serdecznie zapraszają Państwa do udziału w spotkaniach informacyjnych, na których przedstawione zostaną warunki i zasady ubiegania się o wsparcie w ramach bonu.

Celem projektu jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia prac badawczo – rozwojowych bądź wdrożeniowych przy współpracy z krajowymi jednostkami naukowymi. Wsparcie finansowe ma charakter grantu, o który mogą ubiegać się przedsiębiorcy, spełniający wymogi określone w regulaminie projektu – m.in. siedzibę/filię/oddział na terenie województwa dolnośląskiego oraz spełniający definicję mikro, małego, średniego przedsiębiorcy.

Spotkanie odbędzie się ww Jeleniej Górze, w dniu 8 listopada 2017 r., godz. 11:00 – 13:00, Hotel Fenix, ul.1 Maja 88.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mailowy: agnieszka.maslinska@umwd.pl


więcej informacji:  http://www.darr.pl/pl/projekty-trwajace/1135-dolnoslaski-bon-na-innowacje.html

Galeria: 

 

Kalendarz FB