Smog Stop! - Wymień piec

Walcz ze smogiem - grafika

W związku z uchwaleniem przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego i obowiązywaniem na obszarze województwa dolnośląskiego, tzw. uchwał antysmogowych* informujemy, że:

Na terenie Uzdrowiska Cieplice

☁ Od 1 lipca 2018 r. Nowo uruchamiane kotły mogą spalać tylko gaz lub lekki olej opałowy.
 Od 1 lipca 2018 r. wszystkie kominki ”rekreacyjne” (niebędące podstawowym źródłem ciepła w lokalu i nierozprowadzające ciepła) muszą spełniać wymagania ekoprojektu*.
 Od 1 lipca 2024 r. zakaz użytkowania ”kopciuchów” (instalacji na paliwa stałe, które nie spełniają minimum klasy 3*).
 Od 1 lipca 2028 r. zakaz użytkowania wszelkich instalacji na paliwa stałe.

Wyjątki:

 miejsca, gdzie występuje brak możliwości technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, potwierdzony przez operatora sieci – tam dozwolone są kotły na paliwa stałe spełniające wymagania ekoprojektu*
 kominki “rekreacyjne” spełniające wymagania ekoprojektu*.

Na terenie Miasta Jelenia Góra z wyłączeniem obszaru Uzdrowiska Cieplice:

☁ Od 1 lipca 2018 r. Nowo uruchamiane kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu* odnośnie emisji cząstek stałych (pyłu) oraz nie mogą posiadać rusztu awaryjnego.
 Od 1 lipca 2018 r. nowo uruchamiane kominki muszą spełniać wymagania emisyjne dla cząstek stałych (pyłu) określone w ekoprojekcie*. Jednocześnie dopuszcza się stosowanie elektrofiltrów zapewniających redukcję emisji pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie*.
 Od 1 lipca 2024 r. zakaz użytkowania “kopciuchów” - czyli instalacjina paliwa stałe, które nie spełniają minimum 3 klasy*.
 Od 1 lipca 2028 r. zakaz użytkowania instalacji na paliwa stałe, którenie spełniają minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3 i 4*. Czyli węglem i drewnem palimy tylko w instalacjach minimum 5 klasy.

 

 

 

 

 
*O normach, ekoprojekcie oraz szczegółach uchwał antysmogowych
dowiesz się na stronie internetowej:
https://irt.wroc.pl/strona-134-polityka_antysmogowa.html

 pamiętaj

Od dnia 01.07.2018 r. zakazane jest spalanie w kotłach,  piecach oraz kominkach, paliw stałych najniższej jakości tj.:

  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

 

Przeciwdziałaj

Za nieprzestrzeganie uchwał i za palenie niedozwolonym paliwem grozi grzywna do 5000 zł. Na terenie Jeleniej Góry kontrole przeprowadza Straż Miejska. Warto też pamiętać, że utrudnianie kontroli podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 Kontakt

Więcej informacji na stronie https://jeleniagora.pl/content/ochrona-środowiska-informacje-0

W przypadku pytań, wątpliwości, zachęcamy do kontaktu:

Urząd Miasta Jelenia Góra

Wydział Ochrony Środowiska 

ul. Stefana Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra,

tel. 75-75-49-855 oraz 75-75-46-246

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl

 

 

Kalendarz FB