Rozpoczęły się już prace komisji stałych nowego składu Rady Miejskiej.

Rozpoczęły się już prace komisji stałych nowego składu Rady Miejskiej. Kilka komisji już zdążyło zapoznać się z projektem budżetu Miasta na 2019 r., w którym najpoważniejsza kwota wydatków dotyczy oświaty. Corocznie oświata pochłania największą część budżetu, w przyszłym roku szacuje się, że wyniesie to ok. 170 mln zł.

 

Kalendarz FB